brexit

Brexit je označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii. Jde o zkratku z anglických výrazů „Britain“ a „exit“.

K odchodu z EU se přiklonili britští voliči v referendu, které se konalo 23. června 2016. Referendum vypsal konzervativní premiér David Cameron

O ukončení členství pak rozhodl Parlament Spojeného království. Velká Británie požádala o vystoupení z EU na základě článku 50 Lisabonské smlouvy, která stanovuje maximálně dvouletou lhůtu pro dojednání podmínek a ukončení členství.

Hlavní ikonou za vystoupení Velké Británie z EU je bývalý starosta Londýna Boris Johnson, který byl v letech 2016 – 2018 ministrem zahraničí. Z tohoto postu však na protest proti Therese May rezignoval.

Jako termín odchodu byl původně stanoven 29. březen 2019, po kterém mělo následovat přechodné období do konce roku 2020. To byly původní plány, ze kterých postupem času sešlo.

Vláda Theresy May dojednala s Evropskou komisí dohodu o brexitu, tu ale britští poslanci 15. ledna 2019 zamítli. Když se nepodařilo dojednat dohodu, požádala britská premiérka o odklad brexitu do 30. června 2019. Britští poslanci změnili v zákoně datum brexitu na 12. dubna 2019. Pro odklad hlasovalo 441 poslanců, proti bylo 105.

Dne 11. dubna 2019 se sedmadvacet zemí Evropské unie a Velká Británie dohodly na odkladu brexitu do 31. října 2019. Toto datum odpovídá konci funkčního období stávající Evropské komise. Pokud britský parlament schválí dohodu o vystoupení, odejde země z EU dříve.

Ve vzduchu tak zůstalo několik scénářů dalšího vývoje. K brexitu může dojít v nejbližší době, ale může z něj také nadobro sejít. Předseda Evropské rady Donald Tusk uvedl, že do konce října má Británie možnost svou žádost o dochod z unice zcela stáhnout.

Rozhodující jsou také květnové volby do Evropského parlamentu, které se konají mezi 23. a 26. květnem 2019. Pokud by je Británie neuspořádala, opustila by unii bez dohody už k 1. červnu 2019.

Spojené království se stalo členem Evropského hospodářského společenství (předchůdce EU) v roce 1973 a už od té doby se vedou debaty o ukončení členství. První referendum k tomuto tématu se konalo v roce 1975, v něm se voliči vyjádřili pro setrvání ve společenství.