18 peciválů, kteří na to vyzráli: podívejte se, jak může být lenost zhoubná i prospěšná

Obrázek uživatele Radek Kovanda
22.2.2018, 07:02

Pro jedny je lenost smrtelný hřích, a tudíž cesta k úpadku a do záhuby, pro jiné zas matka vynalézavosti, a tudíž cesta k prosperitě a životu věčnému.

Člověk až žasne, co všechno lidé udělají proto, aby nemuseli nic dělat,“ prohlásil kdysi Wilhelm Albert Wladimir Alexandre de Kostrowitzky, francouzský básník, dramatik a anarchista polského původu, známější jako Guillaume Appolinaire.

Co by asi řekl, kdyby viděl tyhlety moderní lemry?

1. Ležící, klikající

Slovo lenost a odtud i líný prý pochází z německého lehnen, česky opírat se. Původně se jako lenoch označovalo opěradlo u židle/křesla nebo u pohovky a přeneseně pak i lidé, kteří na tomto nábytku rádi a často odpočívali.

2. Ležící, zírající

Latinsky se lenost nazývá acēdia, což je převzato z řečtiny a v prapůvodní podstatě znamená to, co české slovo nepečlivost nebo též bezpečí ve smyslu bez péče.

3., 4. Využívající jednoduchá, ale elegantní řešení

Jiné latinské označení, od něhož se odvozuje i latinský název lenochoda, je pīgritia. To vychází z prastarého protoindoevropského kořene, které označovalo člověka škodolibého, zlovolného, proradného, nepřátelského a veskrze špatného.

5. Sedící, krmící, pařící

Lenost je pokládána za nehezkou vlastnost, protože při ní člověk rezignuje na svou schopnost jednat a využívat plně svůj potenciál, a proto je také jedním ze sedmi smrtelných hříchů. Ale z jiného pohledu – jak jsme viděli výše a uvidíme níže – mohla by zcela logicky být naopak hnacím motorem vynalézavosti. Myslela si to třeba i spisovatelka detektivek Agatha Christie nebo spisovatel sci-fi Robert A. Heinlein.

6., 7., 8. Čekající, kosící, vysávající

Existuje již dlouho pozorovaný fenomén tzv. sociální lenivosti. Pokud člověk ví, že nebude hodnocen za vlastní individuální výkon, ale že bude hodnocena celá skupina dohromady, svůj výkon (byť třeba jen podvědomě) sníží. Takže čím více lidí pracuje na společném úkolu, tím méně aktivity každý z nich vynakládá. Tento jev poprvé popsal už v polovině 19. století Max Ringelmann, který zkoumal snížení produktivity dělníků po jejich začlenění do větší skupiny.

9. Přírodu chránící

Výše zmíněný experiment spočíval v tom, že vždy různý počet mužů tahal lanem náklad. Zkoumala se praktická platnost logického předpokladu, že jeden muž utáhne x váhových jednotek a n mužů n*x váhových jednotek. Tři lidé tahali silou jen za 2,5 člověka, osm už jich tahalo za méně než čtyři osoby. Nejprve se tyhle ƒ‚výkonové ztráty‘ vysvětlovaly absencí koordinace. Později bylo dokázáno, že je to způsobeno ztrátou motivace.

10., 11. Ležící, stojící

Na stejné téma se konal i jiný výzkum: pokusné osoby byly shromážděny v půlkruhu a byly požádány, aby jednotlivě nebo více osob najednou tleskali nebo křičeli, jak nejvíce mohou.Výsledky byly stejné jako u „tahání lana“. Úroveň hluku se s velikostí skupiny zvětšovala, ale ne v přímém poměru.

Průměrně osoba vytvářela tlak 3,7 Pa/cm². V párech se tato hodnota snížila na 2,6 Pa/cm², ve čtveřici na 1,8 Pa/cm² a ve skupině šesti osob na 1,5 Pa/cm² za osobu. Přitom nebyl zaznamenán žádný blokovací efekt, například únava.

12. V trávě si hovící

Byla příliš líná se hnout, když táta sekal trávník.“ Zvířata jsou prý také líná, aspoň z toho lidského pohledu, že nic nedělají, tedy neshánějí potravu, nepáří se, nebojují... prostě jen sedí, leží a čumí. To se neomezuje pouze na psy a kočky, týká se to většiny savců, ptáků i plazů a obojživelníků.

13. Dálkově ovládající

Těžká práce prý ještě nikdy nikoho nezabila, ale proč to pokoušet?“ řekl kdysi americký prezident Ronald Reagan.

14., 15. Jdoucí cestou nejmenšího odporu

Existuje skutečná chorobná lenost zvaná odborně avolice, která vychází z naprosté ztráty motivace v důsledku psychických chorob jako klinické deprese či schizofrenie.

16. Otevřít a neotvírat

... tolik pozornosti se upíná k agresivním stránkám člověka a jejich tragickým následkům, přitom se daleko méně zabýváme jeho nenápadnějšími, pasivními vlastnostmi, jako je apatie a lenost, které ale mají v dlouhodobém pohledu daleko více devastující a destruktivnější dopad na společnost.“ Eleanor Rosseveltová.

17. Periskopující

Tenhle šikovný nápad převedla nějaká vykutálená hlava přímo do prodejní praxe, koupíte třeba ZDE.

18. Chlubící se pekáčem buchet

Jste líní?

Anketa se načítá...

A na závěr si – nejste-li líní, nebo možná právě proto – přečtěte ještě těchto 6 pádných důvodů, proč se každý den těšit do práce.


Komentáře