fb pixel Ferdinand Peroutka – G.cz
Vyhledávání

Ferdinand Peroutka

Český spisovatel, dramatik a publicista Ferdinand Peroutka se narodil 6. února 1895 v Praze. Zemřel 20. dubna 1978 ve věku 83 let v New Yorku. Patřil k nejvýznamějším osobnostem české žurnalistiky a publicistiky 20. století, byl pronásledován nacisty i komunisty. Jeho myšlenky ovlivnily několik generací a jeho odkaz stále žije.

V počátcích první republiky zastával post redaktora časopisu Tribuna, od roku 1924 do roku 1939 byl šéfredaktorem revue Přítomnost. V té době byl také politickým komentátorem Lidových novin. Patřil též do kruhu tzv. Pátečníků. Jednalo se o skupinu intelektuálů, kteří se scházeli v Čapkově vile, případně v prostředí Lánského zámku u prezidenta Tomáše G. Masaryka.

Peroutka měl jako politický komentátor široký rozsah témat, byl zarytý kritik nacismu i komunismu. V počátku okupace Čech a Moravy na něj nacisté vyvíjeli tlak. V prvních dnech okupace byl zatčen, po několika dnech však byl propuštěn. O několik měsíců později následovalo další zatčení. Byl vězněn v koncentračním táboře Dachau, pak v táboře Buchenwald, odkud byl v roce 1945 osvobozen americkou armádou.

Po válce byl šéfredaktorem Svobodných novin (před válkou Lidové noviny), redigoval též týdeník Dnešek (před válkou Přítomnost). Komunisté jej opakovaně osočovali, že v roce 1939 podlehl tlaku nacistů. Některé jeho předválečné články chápali jako proněmecké, vytrhovali citace z kontextu, či mu přisuzovali články, se kterými neměl nic společného. Peroutka proněmecký výklad svých článků odmítl. 

Krátce po válce (1945 až 1946) zastával též funkci poslance za Československou stranu národně socialistickou. 

Po únoru 1948 odešel do exilu. Nejprve našel útočiště v Anglii, později pak ve USA. Mezi lety 1951 – 1961 pak vedl vysílání české verze rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Patřil k důležitým představitelům protikomunistického odboje. Ideologický režim se snažil, aby se o něm nemluvilo. Za časů normalizace se snažili komunisté jeho jméno úplně vymazat. 

Peroutka zemřel v exilu v roce 1978, jeho ostatky byly v roce 1991 pohřbeny na Vyšehradě. V roce 1991 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. stupně. 

V roce 1996 (ke 100. výročí jeho narození) vydala Česká pošta známku s jeho portrétem. Byla též zřízena Cena Ferdinanda Peroutky, což je jedno z nejvyšších vyznamenáních pro naše novináře.

V roce 2015 odstartovala kauza „Hitler je gentleman“, když se prezident Miloš Zeman nechal slyšet, že Peroutka byl tak fascinován nacismem, že napsal oslavný článek „Hitler je gentleman“. Prezident slíbil, že zmíněný článek dohledá, zatím se mu to však nepodařilo. Prezident však neuznal chybu a dál hraje nedůstojné divadlo.

Další články