Krvavé zvěrstvo: před 75 lety vypálili nacisté Český Malín. Při masakru byly zavražděny téměř čtyři stovky Čechů

Obrázek uživatele vaclav.roman
13.7.2018, 17:07

Před 75 lety probudili v časných ranních hodinách obyvatele Českého Malína na Ukrajině němečtí vojáci. Do obce jich napochodovalo téměř 1500. Většina lidí byla nahnána do stodol a dalších budov, které byly poté zapáleny. Kdo se pokusil o útěk, byl bez milosti zastřelen nebo utlučen. Zavražděny byly téměř čtyři stovky obyvatel, z velké většiny se jednalo o Čechy. V Českém Malíně tak došlo k jednomu z největších masakrů Čechů za druhé světové války.

Pojďme se podívat zpátky do historie, kde se vlastně Češi v této oblasti vzali, s jakými problémy se potýkali a co vlastně v onen osudný 13. červenec 1943 stalo.

1. Založení obce

Obec Český Malín byla založena v 70 letech 19. století, konkrétně v roce 1891. Ruská carská vláda se snažila do oblastí zdejší Ukrajiny nalákat lidi, kteří by obdělávali nevyužitou půdu. K prodeji ji nabízela a k tomu slibovala i další výhody. A tak do oblasti ukrajinské Volyně dorazily i rodiny z okolí Loun, Žatce a Rakovníka. Bylo jich celkem dvacet. Postupně přibývalo stavení, nová obec se rychle rozrůstala. Kvůli využívání moderních zemědělských metod, byla životní úroveň v Českém Malíně vyšší než v okolních obcích.

2. Přicházejí problémy

První světová válka Český Malín výrazně zasáhla. Velká část obce byla poškozena. Ve dvacátých letech pak připadl Český Malín Polsku a právě v té době docházelo k postupné obnově obce. Obec opět vzkvétala, ale postupně se projevily snahy polského obyvatelstva na likvidaci českého školství. Poláci se také dožadovali zabrání půdy českým rolníkům. To mělo na život v obci špatný vliv.

3. Přetahování o Český Malín

Polsku však nenáležela česká ves dlouho. Sovětský svaz přepadl východní část Polska a Český Malín patřil zase do jeho sféry vlivu. Byl zde zřízen kolchoz a nemocnice. Jenomže pak byl přepaden i Sovětský svaz a Český Malín od roku 1941 spadal pod nacistické Německo. To už bylo jen dva roky do krutého masakru.

4. Proč byl Český Malín vypálen?

Ke zničení obce, ke kterému se Němci odhodlali před 75 lety, neexistoval žádný pádný důvod. Dle zpráv pamětníků nebyli zde žijící lidé zapojeni do odboje a věnovali se tomu, za čím jsem původně přišli – zemědělství. Proč byla česká vesnice na Volyni vypálena? V oblasti operovali banderovci, ti napadali německé jednotky a působili jim ztráty. Jenomže ti se rekrutovali z řad Ukrajinců. Německá záminka, že se jednalo o odvetu za napadení banderovci je tak značně podezřelá.

5. V obci žilo přes 400 Čechů

Před masakrem mělo žít v obci 444 obyvatel české národnosti a 26 Poláků. Statistika německého běsnění byla hodně krvavá. Nezastavili se před ničím. Z místních bylo zavražděno 104 můžu, 161 žen a 105 dětí. K vraždění došlo i v sousedním Ukrajinském Malíně, zde bylo zabito 132 obyvatel. Zachránili se jen ti, kteří byli přinuceni Němci hnát kradený dobytek a odnést nakradený majetek.

6. Osudný den

Němci, kteří napochodovali do obce nejprve vyhnali všechny obyvatele na ulici. Chlácholili je historkou, že se jedná pouze o přezkoumání dokumentů. Mezitím probíhala razie v sousedním Ukrajinském Malíně. Ozývala se střelba. Němci tvrdili, že byli napadeni banderovci.

Němci nahnali vystrašené obyvatele Českého Malína do předem určených budov, které poté polili hořlavinou a zapálili. Nikdo neměl šanci uniknout. Řádění Němců nebralo konce, zapálili i ostatní domy a dílo zkázy tak bylo dokonáno.

A zde si přečtětě o Jak byla před 76 lety vypálena obec Ležáky


Komentáře

Doporučeno pro vás