fb pixel Adolf Hitler – G.cz
Vyhledávání

Adolf Hitler

Německý nacistický politik Adolf Hitler, známý jako Vůdce neboli Führer, se narodil 20. dubna 1889 v rakousko-uherském městě Braunau am Inn. Dne 30. dubna 1945 ve věku 56 let spáchal v bunkru v obleženém Berlíně sebevraždu.

Hitler pocházel z rodiny rakouského celního úředníka. V roce 1913 se Hitler přesunul z Vídně do Mnichova a po vypuknutí první světové války se přihlásil do zbraně. V průběhu války byl zranění, obdržel válečné vyznamenání, ale dále, než na desátníka to nedotáhl.

Vstup do nacistické strany

Po válce vstoupil do nacistické strany a netrvalo dlouho a chopil se jejího vedení. V předvečer výročí německé revoluce, tj. 8. listopadu 1923, byl u počátku nezdařeného pokusu nacistů o státní převrat, který vešel ve známost jako pivní (nebo také mnichovský) puč. Tehdy se Hitler ještě k moci nedostal, místo toho skončil za mřížemi.

Po neúspěšném pivním puči byla NSDAP rozpuštěna a Hitler se dostal před soud, který nad ním vynesl verdikt pěti let vězení. Nakonec si však odseděl jen necelých devět měsíců v pevnosti Landsberg. Čas strávený za mřížemi Hitler dokonale využil, začal pracovat na svém zásadním díle Mein Kampf. Své myšlenky diktoval Rudolfu Hessovi, který se spolu s ním nechal zavřít.

Hitler byl zatčen 11. listopadu 1923 a propuštěn na svobodu 20. prosince 1924, tedy celkem po 405 dnech.

Nástup k moci

K převzetí moci nacisty došlo v Německu 30. ledna 1933. Toho dne byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. Hitler za přispění své strany NSDAP postaral o to, aby se z demokratického režimu stala diktatura. 

Po nástupu do funkce říšského kancléře se Hitler připravoval na válku a pracoval na „rasové očistě“ národa německého. Postupně se zpřísňovaly sankce vůči Židům, například v roce 1935 byly přijaty Norimberské zákony. V říjnu 1938 byl proveden odsun několika tisíc polských Židů z Německa a v noci z 9. na 10. listopadu 1938 propukl po celé německé říši protižidovský pogrom, který dle historiků znamenal počátek holocaustu. Během Křišťálové noci bylo vyrabováno přibližně 7500 obchodů, zavražděna byla téměř stovka Židů, většina z nich umlácena.

Hitler během druhé světové války

Hitler k Německé říši v roce 1938 připojil Rakousko a část Československa. Hitler se ale chtěl rozpínat dál. Když nacistické Německo napadlo Polsko, Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu vyhlásily Německu válku. Druhá světová válka trvala od 1. září 1939 do 2. září 1945 a vyžádala si přes 60 milionů mrtvých. Jejího konce se Adolf Hitler nedožil. Ve svém bunkru v obleženém Berlíně spáchal spolu se svou partnerkou Evou Braunovou sebevraždu.

Další články