fb pixel Tuberkulóza je stále jednou z nejzávažnějších infekčních nemocí na světě, připomíná profesorka Martina Vašáková – G.cz
Vyhledávání

Tuberkulóza je stále jednou z nejzávažnějších infekčních nemocí na světě, připomíná profesorka Martina Vašáková

Zdroj: Thomayerova nemocnice

Aktuálně celý svět žije onemocněním COVID – 19, který způsobuje nový typ koronaviru. Zatím proti němu neexistujte účinná očkovací vakcína. Vědecké týmy ale pracují na plné obrátky a všichni věříme, že dojdou k úspěšnému konci. Koronavirus určitě není prvním soupeřem, se kterým se muselo lidstvo co se týká nemocí vypořádat nebo mu nějak účinně čelit. Jedním z nich je zcela jistě tuberkulóza, plicní onemocnění, které dodnes nevymizelo. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. je přednostkou Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Právě na tomto pracovišti se pacienti s tbc léčí.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 21.3.2020, 12:03

Ačkoliv je tuberkulóza vnímaná jako problém minulosti a máme proti ní očkování, je dnes vedle malárie a AIDS jednou z nejčastěji zabíjejících infekčních nemocí. Na webu Lékařů bez hranic se uvádí, že každý rok postihne akutní forma tbc přibližně 10 milionů lidí zejména v rozvojových zemích a okolo 1,7 milionu lidí na ni zemře. Nadále patří tuberkulóza k jedním z nejzávažnějším onemocněním na světě, jak říká v rozhovoru profesorka Martina Vašáková.

Jaký je aktuální počet nemocných TBC?

V minulém roce onemocnělo tuberkulózou v ČR 442 pacientů. Nadále tedy patříme k zemím s nejnižším výskytem tuberkulózy v Evropě.

Je tato závažná nemoc na vzestupu?

Tuberkulóza ani celosvětově ani v ČR na vzestupu není, nicméně i nadále je jednou z nejzávažnějších infekčních nemocí na světě s významnou morbiditou i mortalitou. V roce 2018 bylo na celém světě 10 miliónů nových nemocných s tuberkulózou.


Zrušilo se povinné očkování. Proč? Neuvažuje se o jeho znovuzavedení?

Je nutné vědět, že vakcína proti tuberkulóze nechrání proti vzniku tuberkulózy, bohužel. Drtivá většina našich pacientů s TBC byli očkováni. Vakcína má určitý vliv pouze na závažné formy TBC u dětí v populacích, kde je vysoký výskyt této nemoci. V naší populaci převažovaly nežádoucí účinky vakcíny její pozitivní efekt, a proto byla plošná vakcinace na doporučení SZO zrušena. Dovedu si představit, že vakcinace bude znovu zavedena, pokud bude vynalezena vakcína, která bude proti vzniku tuberkulózy chránit.

Jak se TBC přenáší, projevuje a jaká je inkubační doba této nemoci?

Typickým příznakem je kašel, někdy s vykašláváním krve, nevýrazné teploty a noční pocení, nicméně, tuberkulóza může být v počátečních stádiích i zcela bezpříznaková. Při rozsáhlých nálezech se objevuje zadýchávání se, úbytek tělesné hmotnosti, případně známky postižení různých orgánů (kostí, kloubů, ledvin, uzlin..)

Jaký je průběh onemocnění a jak probíhá léčba?

Průběh nemoci je pozvolný a chronický. Akutní, prudký průběh bývá pouze u pacientů s poruchou imunity. Vzhledem k tomu, že bacil tuberkulózy je pomalu rostoucí a ne vždy ve stádiu zasahnutelném léky- antituberkulotiky, musí být léčba kombinovaná (optimálně 4 léky), dlouhodobá (nejméně 6 měsíců) a kontrolovaná. V podmínkách ČR pacienti úvod léčby většinou tráví ve specializovaných lůžkových zařízeních, do tzv. debacilizace, tedy do stavu, kdy již nevykašlávají živé bacily tuberkulózy.

Může se člověk tuberkulózou nakazit opakovaně?

Pacient se může TBC nakazit i opakovaně, případně další onemocnění TBC vzniká aktivací původního. Většinou je to u jedinců, kteří nedodržovali léčebný režim a třeba si i sami zkrátili dobu léčby. V případě nedodržení léčebného režimu navíc hrozí vznik tzv. rezistence, tedy bacil přestává být citlivý na základní léky.

Kdo je nejohroženější skupinou, co se týká možnosti nákazy?

Nejohroženější jsou malé děti, nemocní s poruchou výživy, cukrovkou a závislostí na alkoholu a na drogách, a pak nemocní s poruchou imunity, buď vrozenou, nebo častěji získanou léky a léčebnými metodami ( protinádorová léčba, biologická- zejm. anti TNF alfa léčba, transplantace). Vyšší riziko je i v komunitách s nízkým socioekonomickým statutem, typicky ve společenstvích lidí bez domova.

Lze tuberkulóze účinně předcházet?

Tuberkulóze v komunitě lze do značné míry předcházet účinnou léčbou nemocných, vyšetřením osob v kontaktu s nemocnými a vyšetřením zranitelných skupin obyvatelstva. Také zlepšení výživy a odstranění chudoby je jedno z hlavních opatření k prevenci TBC ve společnosti. V případě biologické a léčby a transplantace, dokonce cíleně vyšetřujeme všechny adepty na přítomnost tzv. latentní tuberkulosní infekce, což je průkaz spících bacilů TBC v těle pacienta bez klinických a rentgenových projevů nemoci. Pokud je tento test pozitivní, pak dotyčnému nasazujeme ještě před zahájením biologické léčby, či před transplantací, preventivní léčbu antituberkulotiky.


Vidíme, co se děje v souvislosti s koronavirem. Je TBC zákeřnější?

Těžko říci, jedná se o zcela rozdílné nemoci. Tuberkulóza je ale zcela jistě závažnější z pohledu počtu nemocných a zemřelých a také tím, že pokud není léčena, postupně zahubí nejméně třetinu nakažených. To koronavirus naštěstí nedokáže, i když vzhledem k tomu, že se jedná o akutní virové onemocnění, je jeho šíření daleko rychlejší než šíření tuberkulózy.

Vaše pracoviště je spádové pro celou republiku. Kolik pacientů pojme?

Naše pracoviště slouží pro celou ČR pouze v případě tzv. multirezistentní tuberkulózy (tedy tuberkulózy rezistentní na základní léky), pro tu máme vyhrazených 15 specializovaných lůžek. Jinak máme ještě 20 lůžek pro tuberkulózu citlivou na léky, ale ta je léčena i na jiných pracovištích v ČR.

Podobné články

Doporučujeme

Další články