fb pixel Státní vyznamenání – G.cz
Vyhledávání

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání České republiky propůjčuje nebo uděluje stát jednotlivcům za zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, ale také za úsilí o obranu vlasti či hrdinské a výjimečné činy.

Rozeznáváme dva druhy vyznamenání: řády a medaile. Řády jsou vyšší formou vyznamenání a občanům České republiky se propůjčují (tzn. po smrti vyznamenané osoby se insignie vyznamenání vrací Kanceláři prezidenta republiky) a udělují těm, kteří nejsou občany České republiky (tj. po smrti vyznamenané osoby insignie zůstává v držení pozůstalých).

Medaile, nižší forma vyznamenání, se udělují.

Rozeznáváme:

  • Řád Bílého lva
  • Řád Tomáše Garrigua Masaryka
  • Medaile Za hrdinství
  • Medaile Za zásluhy

Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší prezidentu republiky. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání mu předkládají Poslanecká sněmovna, Senát a vláda. Prezident republiky však může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu.

Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.

Další články