fb pixel Okupace 1939 – G.cz
Vyhledávání

Okupace 1939

Dne 15. března 1939 začalo oficiálně německé obsazování Čech a Moravy. Například na Ostravsku německé vojenské jednotky překročily hranice už o den dříve.

Počátky nacistické nadvlády nad Československem sahají až k 29. září 1938, kdy došlo k podpisu Mnichovské dohody. Představitelé Německa, Velké Británie, Francie a Itálie odsouhlasili, že značná část našeho pohraničí bude připojena k německé říši.

Několik měsíců po odtržení Sudet, se oddělilo také Slovensko, které vyhlásilo samostatný Slovenský stát dne 14. března 1939.

Den na to začala německá armáda obsazovat zbytek našeho území a o další den později, tj. 16. března 1939, vydal Adolf Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, čímž se čeští Němci stali občany Německa a Češi občany Protektorátu. Začala se odvíjet nejtemnější kapitola našich dějin.

Vláda byla v rukách Čechů ponechána jen formálně. Prezident Emil Hácha měl jen minimum pravomocí, bezmála absolutním vládcem byl říšský protektor, který působil jako prodloužená ruka Adolfa Hitlera. Funkci protektora nejprve zastával Konstantin von Neurath, po dvou letech jej nahradil Reinhard Heydrich.