fb pixel Nejšílenější proroctví věštce Nostradama: Předpověděl narození Vůdce i třetí světovou válku – G.cz
Vyhledávání

Nejšílenější proroctví věštce Nostradama: Předpověděl narození Vůdce i třetí světovou válku

+ DALŠÍ 1 FOTKA + DALŠÍ 2 FOTKY

Nostradamus je po nedávno zesnulé věštkyni Jolandě pravděpodobně jedním z nejproslulejších věštců všech dob. Svá proroctví seskupil do první knihy nazvané Století. Předpověděl prý požár pařížské katedrály Notre-Dame, Hitlerův vzestup, migrantskou krizi v roce 2015 i třetí světovou válku. Byl však také intenzivně kritizován, a to platí i po jeho smrti. Odpůrci ho označují za blázna plodícího náhodné věštby, které si v průběhu času zákonitě najdou své pole působnosti. Kde je však pravda? Byl Nostradamus chodícím prognostickým ústavem, nebo podvodníkem?

Jan Fiedler
Jan Fiedler 1.3.2020, 15:35

Nostradamus léčil podle hvězd

Michel de Nostredame se narodil v roce 1503 v jižní Francii do židovské rodiny, která však později konvertovala ke křesťanství. Ačkoli primárně studoval lékařskou vědu, již od patnácti let se intenzivně věnoval astrologii a později proslul jako věštec. Zlomem v jeho věštecké kariéře byla paradoxně morová epidemie, která mu vzala jeho dvě děti i ženu. Tyto okolnosti ho donutily naplno se věnovat lékařské praxi.

Nejvíce se zajímal o pacienty nakažené morem a zabýval se i prevencí. V této době bylo velice populární opírat své lékařské diagnózy právě o astrologii, pohyb planet a konstelace hvězd – tak propojil Nostradamus příjemné s užitečným a stal se z něj „profesionální věštec“. Když téměř přesně předpověděl smrt francouzského krále Jindřicha II., který byl zabit při rytířském turnaji, získal si pozornost Jindřichovy manželky Kateřiny Medicejské. Gabriel Montgomery tehdy zasáhl Jindřicha roztříštěným kopím do levého oka a smrtelně ho zranil – král úraz nepřežil. Naprostého vrcholu své kariéry dosáhl v roce 1564, když se stal dvorním rádcem a lékařem krále Karla IX. Ačkoli byl Nostradamus v té době také terčem posměchu kvůli mylným proroctvím a údajnému plagiátorství, zemřel v roce 1566 jako jeden z nejuznávanějších mužů francouzského království.

1. Smrt krále Jindřicha II.

Věštba, která Nostradamovi přinesla nejen věhlas, ale i obdiv u těch nejvýše postavených. Nostradamus ve svém proroctví zmiňuje dva zápasící lvy, přičemž mladší lev vypíchne staršímu lvovi oko a ten na následky zranění zemře v krutých bolestech. Touto předpovědí si Nostradamus připravil cestu směrem k francouzskému královskému dvoru. Problém je samozřejmě v podobě, jakou je věštba zapsána. Dvěma lvy mohl Nostradamus myslet další tisíce lidí, zranění oka při souboji tehdy nebylo nic neobvyklého.

2. Narození Adolfa Hitlera

Jedno z nejpopulárnějších Nostradamových proroctví, jež předpovídá narození velikána či velkého tyrana, který bude bránit zem mezi Dunajem a Vislou. Předpověděl prý velice konkrétně, že zlo vzejde z chudých poměrů z Německa“. V očích nacistické propagandy, která tehdy masírovala zubožený německý lid, byla věštba nepochybně naprosto přesná. Z pohledu zbytku světa byl Adolf Hitler asi stejným velikánem jako Stalin, a Hitlerova „obrana země“, při níž napadl téměř celý svět, působí z dnešní perspektivy vyloženě komicky.

3. Třetí světová válka

Nostradamus odhadl začátek třetí světové války k červenci roku 1999. Ačkoli se většině lidí zdálo, že jsme v té době žili v míru a žádná válka Evropu nesužovala, najdou se i tací, co si pro toto Nostradamovo proroctví našli odůvodnění. Jedním z nich je signatář Charty 77 a tvůrce seznamů s evidencí agentů StB Petr Cibulka. Ten mluví o takzvané hybridní válce jako o novém utajeném způsobu vedení války a odkazuje se na ruského generála Gerasimova. Dle něj tedy světová hybridní válka už několik let probíhá a jedná se o válku mezi Západem a Východem. Jiní Nostradamovi obdivovatelé datují začátek světové války zase k jiným rokům, a to na základě jiných čtyřverší. Ve výsledku tak Nostradamus předpověděl několik desítek třetích světových válek.

V roce 1999 a sedmém měsíci,

Velký král hrůzy sestoupí z oblohy,

Velký Mongolský král starých bude oživen,

Před tím a po tom, Mars (válka) bude vládnout.“

4. Teroristický útok 1. září 2001

Veliký boom oblíbenosti Nostradamových proroctví nastal na počátku nového tisíciletí po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum. Podoba údajné Nostradamovy prognózy, ve které předpovídá zhroucení dvou věží v centru pevniny, byla však podvrhem a smíšeninou několika Nostradamových veršů, což bylo velice nepříjemným zjištěním pro podporovatele Nostradama na jedné straně a nabití zbraní pro jeho kritiky na straně druhé. Ačkoli tedy po teroristickém útoku stoupla popularita Nostradamových proroctví, stoupla zároveň určitá skepse k jejich věrohodnosti.

5. Globální válka, která zahubí třetinu lidstva

Toto proroctví je často uváděno v souvislosti s proroctvími týkajícími se zmíněné třetí světové války. Nostradamus zde předpovídá obrovský konflikt mezi světovými mocnostmi, který bude trvat dlouhých 27 let. Z dnešního pohledu tento časový odhad působí poměrně absurdně. S použitím moderních technologií a jaderných zbraní by pravděpodobně světová válka netrvala ani rok, natož 27 let. Výsledkem tohoto střetu dvou mocností by mělo být dle velkého věštce zahubení až třetiny obyvatelstva na planetě Zemi.

Antikrist prostřednictvím silných tří zahubí třetinu,

Dvacet sedm krvavých let potrvá válka,

Kacíři mrtví, vězni ve vyhnanství,

Krev, mrtvá zkrvavená těla, rudá země.“

Fanatičtí Nostradamovi vykladači znehodnocují jeho práci

Je očividné, že se Nostradamus ve svých věštbách zaměřoval většinou na nehody a katastrofické scénáře. Zdali měl dar od Boha a mohl nahlížet do budoucnosti, nebo to byl pouhý hazardér s lidským svědomím a úsudkem je na subjektivním posouzení. Celkově není až takový problém s Nostradamovými věštbami jako takovými, které stojí většinou na velmi vratkých základech a snaží se obsáhnout co nejširší spektrum událostí, jež by se mohly stát. Kamenem úrazu jsou vykladači Nostradamových proroctví, kteří si přizpůsobují věštcovy verše k obrazu svému a zasypávají svět například konspiračními teoriemi o konci světa, který už měl několikrát nastat, čímž znehodnocují samotnou podstatu předpovědí Nostradama.

Nostradamovy prognózy na nejbližší léta

A co by nás vlastně mělo podle Nostradamových vykladačů čekat v nejbližších letech? Z těch reálně znějících předpovědí lze zmínit například extrémní sucha a záplavy či nárůst počtu náboženských sekt, což se současnou situací poměrně koreluje. Z těch dalších pak můžeme uvést například jeho předpověď útoku ruských a arabských armád na Evropu, což vyústí v okupaci Francie a Británie. To bude mít za důsledek druhý den D – vylodění spojeneckých vojsk, ovšem tentokrát v Portugalsku. V roce 2025 by se pak měla situace ustálit a svět by se měl vrátit k soužití v míru.

Zdali se alespoň část předpovědí zakládá na pravdě, je sporné, jisté však je to, že Nostradamus svými proroctvími vzbuzuje zájem i několik stovek let po své smrti.

Podobné články

Doporučujeme

Další články