fb pixel "Výzva jedenácti: lékaři UK veřejnosti" na ČLK ostře narazila. Co doktor, to názor? – G.cz
Vyhledávání

"Výzva jedenácti: lékaři UK veřejnosti" na ČLK ostře narazila. Co doktor, to názor?

Zdroj: G.cz

Česká republika je již téměř šest týdnů v zajetí restriktivních opatření, žijeme v nouzové stavu. Každý den se na nás doslova valí nové a nové informace, jejichž jediným tématem je COVID – 19 nebo chcete-li koronavirus. Každý den se dozvídáme nové počty nakažených, mrtvých a naštěstí i těch uzdravených. Právě poslední číslo se kromě toho prvního začíná také zvedat. Do veřejné diskuze se zapojuje čím dál víc lidí napříč společností. Včera o sobě dalo hlasitě vědět 11 lékařů z Univerzity Karlovy, v jejímž čele stojí rektor Tomáš Zima. I on je jedním z těch, kteří podepsali „Výzvu jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti.“ Zdá se, že ale ani lékaři nejsou jednotní. Česká lékařská komora se proti výzvě ostře vymezila.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 22.4.2020, 15:44

Část lékařů z UK o sobě dala vědět

Jedenáct lékařů z naší nejvýznamnější univerzity, v čele s jejím rektorem profesorem Tomášem Zimou, včera vydalo „Výzvu jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti.“ Pod výzvou jsou podepsané takové lékařské kapacity jako je kardiochirurg profesor Jan Pirk, který sám koronavirovou nákazu prodělal, a byť sám patří mezi ohroženou skupinu seniorů, je bez následků a dnes již plně zapojen v pracovním procesu. Dalšími jmény jsou například profesorka Jiřina Bartůňková, imunoložka, přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK, ale také profesor Robert Lischke, který je předním odborníkem v hrudní chirurgii. Připojil se i psychiatr profesor Cyril Höschl.

Ve výzvě podepsaní lékaři upozorňují na to, že další udržování striktních omezení může mít podle nich vážné dopady na zdraví lidí i ekonomiku. Vládu chválí za to, že v úvodu rychle zavedla opatření, která nepochybně povedla zvládnout rizika. Na druhou stranu ale upozorňují, že je potřeba rychle obnovit dostupnost zdravotní péče pro všechny, obnovit výuku ve školách, zabránit krachu menších firem a živnostníků a postupně otevírat hranice. Signatáři výzvy také kritizovali některá dosavadní vládní opatření jako chaotická.

Obrátili jsme se na profesora Tomáše Zimu s otázkou, co bylo impulsem k této aktivitě? „Není nám lhostejné zdraví lidí, a to jak medicínské, tak ale i duševní nebo ekonomické. Vidíme, jak se u nás aktuálně pracuje s daty, informace, které jsou veřejnosti předkládané jsou často zkreslované a polopravdivé. Je nutné, abychom se postupně vrátili k normálnímu životu. Ztráty budou menší,“ uvedl pro Géčko rektor Zima. „Věříme, že tato naše slova, která jsou podložená jednak současnými epidemiologickými daty a fakty, ale také naší dlouhodobou erudicí a také zkušenostmi budou brána vážně,“ věří v její úspěch.

Don´t panic

Profesor Zima je od samého začátku koronavirové krize proti vyvolávání paniky a evidentně názor nezměnil ani po pár týdnech, jak dokládají jeho další slova: „K panice rozhodně není žádný důvod. Ukázalo, že české zdravotnictví je skutečně v jiné kondici, než v některých zemích, které byly koronavirem opravdu mnohem více postižené a jeho úroveň je vysoká. Zároveň se podívejte na čísla. K dnešnímu ránu bylo evidováno celkem 204 úmrtí za dobu od vypuknutí pandemie u nás. A je také důležité položit si otázku, kdo skutečně zemřel na Covid a kdo s Covidem. Stejně tak důležité je říct, že každý den, mimo „dobu koronavirovou,“ v Česku zemře okolo 300 lidí. Je to smutné, protože si vážíme každého lidského života, ale to je prostě neotřesitelný fakt.“ Na druhou stranu ale apeluje na veřejnost, aby se chovala zodpovědně a nepodceňovala svůj zdravotní stav a už vůbec ne prevenci. Právě podcenění prevence vidí lékaři jako velmi rizikové. „Lidé, choďte k lékaři, nepodceňujte prevenci, a to ani v této době. Právě odkládání návštěv lékařů může být problém. Starejte se o své zdraví a nepodceňujte hygienu, jejíž dodržování je opravdu zásadní a nezbytné,“ říká profesor Zima.

A máme zde i jiný názor

Říká se, že co člověk, to názor. A ukazuje se, že v pohledu na koronavirovou nákazu rozhodně není jednotná ani odborná veřejnost – samotní lékaři. Postoj České lékařské komory je velmi skeptický a výzvu některých svých kolegů rozhodně neopěvují. Naopak - reakce prezidenta ČLK Milan Kubka, kterou Géčku na základě našeho dotazu zaslal, je velmi ostrá.

"Jako prezident České lékařské komory považuji výzvu, mezi jejímiž signatáři není žádný skutečný odborník na danou problematiku – tedy epidemiolog nebo infekcionista, za nezodpovědnou," uvedl Milan Kubek hned v úvodu. A rozhodně není tento lékař nakloněný ani tolik skloňovanému promořování, jak je patrné z jeho dalších slov: "Takzvané „přirozené promořování“ populace nezvládli nikde na světě a neexistují žádné důkazy pro to, že právě my Češi bychom mohli být výjimkou. Evidované počty mrtvých ze zemí, kde nástup epidemie včas nezachytili, jsou alarmující: USA 45 000, Itálie 27 000, Španělsko 22 000, Francie 21 000, Velká Británie 17 000."

Ano nouzovému stavu

Jak již je tedy patrné, doktor Kubek rozhodně pro razantnější rozvolňování restrikcí není. Naopak - je pro prodloužení nouzového stavu. "Nastavená rovnováha je zkrátka zatím velmi křehká a jakýkoliv neuvážený krok může znamenat pád do propasti, ze které se budeme škrábat jen za cenu tisíců mrtvých. Už z psychologického hlediska by podle mého názoru měl být stav nouze prodloužen. V opačném případě se obávám, že lidé přestanou omezující opatření dodržovat, což by se nám mohlo šeredně vymstít," vysvětluje svůj názor prezident ČLK.

Zdá se, že situace a s ní spojená diskuze kolem koronavirové nákazy tedy rozhodně ani trochu ještě neutichá. Spíše naopak. Tak uvidíme, co další dny přinesou.

Podobné články

Doporučujeme

Další články