fb pixel WHO – G.cz
Vyhledávání

WHO

World Health Organization neboli Světová zdravotnická organizace  je agentura spadající pod systém Organizace spojených národů (OSN). WHO byla založena v roce 1948 a jedním ze zakládajících členů bylo i Československo. Česká republika se pak stala členem v roce 1993.

Hlavní činnosti WHO

 • formulace zdravotní politiky
 • odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií
 • sledování indikátorů zdravotního stavu populace
 • sledování ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států
 • rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí
 • řízení zdravotní péče
 • konzultační činnost dle potřeb členských států

WHO sídlí v Ženevě a má celkem 194 členů. Od 1. července 2017 je generálním ředitelem Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, který byl zvolen členskými státy na 70. zasedání organizace.

Členské státy jsou rozděleny do šesti regionů, které řídí regionální úřadovny. Sídlo Regionální úřadovny WHO pro Evropu se nachází v Kodani. Evropský region WHO čítá 53 států.

Orgány WHO

Nejvyšším orgánem WHO je World Health Assembly (WHA) neboli Světové zdravotnické shromáždění. Koná se každoročně v květnu v Ženevě a účastní se jej ministři zdravotnictví všech členských států. Debatují a schvalují program i rozpočet WHO. Dále se projednávají důležité otázky zdravotní politiky. 

Dvakrát do roka zasedá Executive Board (EB) neboli Výkonná rada, která je složená z odborníků. EB čítá 34 členů, kteří jsou voleni na tři roky. EB napomáhá WHA zavádět jednotlivé rozhodnutí a strategie.

Priority ČR na půdě WHO

 • Podpora zdraví během života
 • Nepřenosná onemocnění
 • Dohled a bezpečnost – připravenost na pandemická a epidemická onemocnění
 • Univerzální zdravotní pokrytí
 • Management e-Health
Další články