fb pixel Roušku nasadit, roušku sundat aneb Kde tedy všude, pane ministře? – G.cz
Vyhledávání

Roušku nasadit, roušku sundat aneb Kde tedy všude, pane ministře?

Zdroj: www.vlada.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes specifikoval, kde všude bude nutné zakrývat si nos a ústa, tedy kde budeme mít znova povinnost nasadit si roušku. Asi nikoho už nepřekvapilo předem avizované MHD, ale došlo k dalšímu upřesnění. Existují ale i výjimky, na které se roušky nevztahují.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 19.8.2020, 12:28

Tak si tak říkáme, že ke každému balení roušky by se měl rovnou přidávat i návod. Ne na to, jak ji použít, ale kde všude ji musíme použít. Nějak se nemůžeme ubránit tomu, že v tom začíná být pěkný chaos, a aby se v něm ono pomyslné prase vyznalo, pane ministře. Co je jasné, je to, že ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení epidemiologů od 1. září opět zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve veřejných vnitřních prostorách a na úřadech, kde se poskytují služby a prodává zboží zákazníkům, veřejné dopravě a ve společných prostorách škol. Ministerstvo toto vnímá jako důležité preventivní opatření nejen v souvislosti s covid-19, ale také v rámci blížícího se období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. Hlavním cílem je ochrana ohrožených skupin obyvatel.

„Spolu s epidemiology jsme se shodli, že znovuzavedení povinnosti používání roušek ve vybraných vnitřních prostorách staveb a při cestování veřejnou dopravou je vhodné načasovat od 1. září, kdy každoročně dochází k opětovnému nastartování pracovního a školního života po prázdninovém období. Spolu s tím bude samozřejmě docházet k většímu shlukování lidí a výraznějšímu využívání veřejné dopravy. Naším cílem je tímto preventivním opatřením maximálně ochránit zranitelné občany, jako jsou senioři či nemocní. Pravidla pro používání roušek jsme nastavili tak, aby zahrnovaly místa, kde lze předpokládat větší riziko přenosu nákazy. Často se jedná o veřejné vnitřní prostory, ve kterých nelze vždy zajistit udržování dostatečného rozestupu. Roušky jsou z nejdůležitějších a nejúčinnějších preventivních opatření, které se již na jaře letošního roku osvědčilo a pomohlo nám zvládnout epidemii,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Povinnost ochrany dýchacích cest, která počátkem září vyplývá z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, se týká vnitřních prostor staveb, tedy například všech prodejen, úřadů, soudů (s výjimkou soudců, účastníků, svědků, znalců, tlumočníků), pošt, obchodních center, provozoven poskytující služby (kadeřnictví, manikúra, pedikúra apod.), škol, kostelů či provozoven kulturních akcí (divadla, kina apod.). Roušky je nezbytné nasadit také ve všech zařízeních zdravotních a sociálních služeb, včetně lékáren. Doposud se toto opatření týkalo pouze lůžkové části. „Vzhledem k nadcházejícím podzimním volbám jsme v mimořádném opatření pamatovali také na povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve volebních místnostech,“ doplnil výčet ministr zdravotnictví.

Roušky bude nutné používat také při cestování veřejnou dopravou. Jedná se o městskou hromadnou dopravu, meziměstské spoje (vlaky a autobusy) i taxislužby. Opatření se týká také cestování v autobusech v rámci jiné než veřejné dopravy, jako jsou například organizované zájezdy. Osob řídících vozidla veřejné dopravy se uvedené opatření netýká pokud nejsou v přímém kontaktu s cestujícím. Odložit roušku bude možné také v případě konzumace potravin a nápojů v prostředcích veřejné dopravy, pokud konzumaci umožňuje přepravní řád. Obdobná pravidla budou nastavena také u provozoven stravovacích zařízení jako jsou restaurace, kavárny či bary. „V restauracích a dalších provozovnách stravovacích služeb bude vyžadována ochrana dýchacích cest u obsluhy, která přichází do úzkého kontaktu s větším množstvím osob. Při pohybu po stravovacím zařízení, tedy mimo dobu konzumace se tato povinnost vztahuje také na hosty. Takto nastavená pravidla však nepředstavují žádnou novinku, vycházejí z již v minulosti nastaveného a osvědčeného modelu u nás i ze zahraničních zkušeností,“ doplnil ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, vedoucí epidemiologické pracovní skupiny při MZ ČR.

Ale máme zde i ony výjimky, které mít roušky nemusí. Nadále platí, že se povinné nošení ochrany dýchacích cest nevztahuje na děti do dvou let věku nebo osoby s poruchou intelektu. Nošení roušek se nevztahuje také například na sportovce, a to jak v tělocvičnách, tak fitness centrech. Další výraznou výjimkou jsou vnitřní koupaliště, sauny nebo lázeňské a léčebné bazény. Výjimku mají i soudci a účastníci soudních jednání jako jsou svědci, znalci a tlumočníci.

Novinky se dotkly i hromadných akcí. Nově je nutné nasadit roušku na všech vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Výjimku tvoří moderátoři, redaktoři, osoby při provádění autorského díla (například divadelního, tanečního, hudebního apod.) nebo sportovci v době tréninku, zápasu či soutěže, ti si zakrývat dýchací cesty nemusí.

Kapacita účastníků zůstává nadále stejná, tedy 500 osob na vnitřních hromadných akcích a 1000 osob na venkovních hromadných akcích, ale nově lze však účastníky akcí výlučně s místy k sezení rozdělit do nejvýše deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory. U hromadných akcí na stání platí dosavadní maximální počet pěti sektorů. Dále platí, že v případě venkovních prostor obsazených sedadly se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše polovina celkového počtu sedadel a účastníci akce využívají k sezení každou druhou řadu.

Podobné články

Doporučujeme

Další články