fb pixel Novela trestního zákoníku je tu: Trestný čin od 10 tisíc a z vězení po odpykání 1/3 trestu – G.cz
Vyhledávání

Novela trestního zákoníku je tu: Trestný čin od 10 tisíc a z vězení po odpykání 1/3 trestu

Zdroj: youtube.com

Novela trestního zákoníku je konečně tu. Od 1. října 2020 náš trestní řád nabyl účinnosti a je plný změn, které mají za úkol zefektivnit a zjednodušit naše životy. Ulevit by se mělo soudům, soudcům i věznicím, a prý bychom se místo toho měli dočkat ukládání peněžitých sankcí a veřejně prospěšných prací, což může být pro některé občany potěšující zpráva. Co všechno se změní?

Martin Miko
Martin Miko 1.10.2020, 13:13

Místo vězení budete platit nebo pracovat

Letos v létě schválila Sněmovna vládní novelu trestního zákona, která začne platit od 1. října 2020. Za cíl má primárně ulehčit věznicím, které jsou v současné době přeplněné vězni, kteří tak nemohou pracovat a splácet svoje potenciální závazky a dluhy. Proto se nyní budou častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů ve vězení. Nicméně je toho mnohem víc, takže si to pojďme shrnout v několika následujících bodech.

Nejdůležitější změnou je ta, která potěší všechny drobné zloděje. Zatímco v minulosti byla krádež trestným činem od spáchání škody ve výši nejméně 5 tisíc korun, tak nyní je to až od 10 tisíc korun. I tímto způsobem se bude moct ulehčit práce soudů. Na druhou stranu se bude jednat o přestupky, které mohou zahltit práci úřadů, které vše budou řešit v rámci přestupkového řízení. Na starost je budou mít obecní a městské radnice. V rámci novely však budou zdvojnásobovány i další částky, které budou určovat závažnost trestných činů. Například škody velkého rozsahu, které charakterizují nejtěžší majetkovou kriminalitu, budou začínat na 10 milionech místo současných 5 milionech.

Revoluci v trestní novele způsobí i ukládání peněžitých trestů. Ty by měly účinně nahradit primárně krátkodobé tresty ve vězení. Zároveň se také prodlouží lhůta pro zaplacení peněžitých trestů, a to na měsíc od vykonatelnosti rozsudku. Jakmile pachatel zaplatí, bude se na něj hledět, jako kdyby nebyl odsouzen. Soudce navíc bude moci na základě žádosti rozhodnout o tom, jestli povolí přiměřené měsíční splátky. Kromě peněžitých trestů se například počítá i s rozšířením trestu obecně prospěšných prací.

Urychlit soudy nyní můžete i tím, když uznáte svou vinu, čímž následně dostanete nižší trest. Tato dohoda o vině a trestu by opět měla ušetřit čas i náklady na soudní řízení. Toto takzvané prohlášení viny existuje už několik let na sousedním Slovensku. Výhodou je, že by tuto dohodu bylo možné uzavřít u všech trestných činů, včetně těch závažných. V současnosti totiž tuto dohodu lze použít jen v rámci zločinů s horní hranicí trestní sazby do 10 let vězení. Právě proto se autoři novely domnívají, že by se měla rozšířit i na nižší tresty.

Potenciální trestance by mohla zaujmout i možnost podmínečného propuštění po vykonání jedné třetiny trestu, a to i pro osoby, které byly poprvé odsouzeny za závažné trestné činy.

V rámci novely bylo například rozhodnuto o tom, že se budou prodlužovat promlčecí doby ze 20 na 30 let, a to primárně u všech závažných zločinů a trestných činů, které se týkají privatizace.

Kromě novely trestního zákoníku a řádu jsou rovněž pozměněny zákony o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zákony o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, jak popisuje Mgr. Martin Glogar ze serveru Pravniprostor.cz.

Podobné články

Doporučujeme

Další články