fb pixel Movember přivedl více mladých do ordinací lékařů a k samovyšetření varlat, říká urolog Martin Lukeš – G.cz
Vyhledávání

Movember přivedl více mladých do ordinací lékařů a k samovyšetření varlat, říká urolog Martin Lukeš

Zdroj: Archiv MUDr. Martina Lukeše/Urosanté

Máme tady opět listopad a s ním znovu osvětovou akci známou pod názvem Movember, která je zaměřená na mužské zdraví a prevenci takových nemocí jako je například rakovina varlat. Muži mají tendence tuto oblast tabuiozovat, odsouvat vyšetření. I když urolog Martin Lukeš nám v rozhovoru řekl, že se situace začíná lepšit.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 4.11.2020, 10:15

MUDr. Martin Lukeš patří k předním odborníkům v oblasti urologie a andrologie. Má dlouholetou praxi získanou působením na urologické klinice 1. a 3. LF Univerzity Karlovy a více než 15 let působil jako vedoucí lékař a odborný asistent ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Je členem mj. České urologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a European Association of Urology.

Společně s kolegy urology Viktorem Vikem a Tomášem Novotným a také s psycholožkou Laurou Janáčkovou vydali před pár dny vědecko-populární publikaci s názvem Genitál pro muže kapitál. Kniha se zabývá zdravím muže, a to z pohledu urologa, androloga a psychologa a měla by rozhodně přispět k celkové osvětě v této oblasti.

Problémy není nutné tabuizovat

Pane doktore, komu všemu je kniha Genitál pro muže kapitál určena a co se v ní čtenáři dozví?

Kniha je určena pro všechny muže, které tak trochu zajímá vlastní zdraví, ale i vlastní já. Snažili jsme se s kolegy vytvořit publikaci, která by byla jakýmsi „výkopem“ k tomu, aby si chlap došel na prevenci, případně, aby měla jeho žena návod, jak ho tam dostat.

Čtenář se v knize mimo jiné doví, jak řešit běžné problémy – medicínské i psychosomatické, že mnoho z nich nejsou nijak ojedinělé a hlavně, že není nutné je tabuizova.

Co bylo tím hlavním impulsem k jejímu napsání?

Právě to, že bychom chtěli podpořit vztah mužů k prevenci. Všímáme si, že stále, i v moderní „online“ době, spousta mužů i jejich žen tápe s řešením kolikrát naprosto běžných problémů, které mají navíc jednoduché řešení. Než aby to hledali na internetu, raději jsme jim k tomu napsali „návod“. Bude lepší, když budou číst fakta než fikce (smích).

Už se to posunulo

Ženy jsou zvyklé, že mají svého gynekologa a pravidelně chodí na preventivní prohlídky. Jak jsou na tom muži s urologií? Nepřevládá stále stud, obavy z toho, co je čeká?

Často ano. Nicméně vidíme a denně zjišťujeme, že se situace za posledních 20 let velmi výrazně posunula. Stále ale platí, že muži jsou obecně méně sdílní a neřeší svoje problémy tolik, jako ženy, proto je kolikrát potřeba je více popostrčit.

Je věková hranice, kdy by preventivní prohlídky měly být povinné?

Když se mne na toto lidé ptají, odpovídám většinou tím, že povinné asi v dnešní době není nic. Ale určitě bych doporučil jednotlivým věkovým kategoriím následující…. Mladým mužům ve věku 18-35 let pravidelné samovyšetření varlat s ohledem na nádor varlete. A mužům nad 40 let pak vyhledat urologa pro pravidelnou prevenci, a to i v případě, že většinou muž v tomto věku žádné obtíže nemá. A pokud bych měl nastavit nějakou povinnost, asi bych volil věk 50 let.

Které diagnózy jsou u mužů nejčastější? Jak si stojíme v porovnání s jinými vyspělými státy?

Co se týká chronických onemocnění, nejčastěji u mužů řešíme chronickou pánevní bolest a zánět prostaty. Další velmi častou diagnózou je benigní hyperplazie prostaty neboli zvětšená prostata. Toto onemocnění trápí zpravidla muže mezi nad 50 let.

Z nádorových onemocnění je nejběžnější karcinom prostaty, a to u mužů po 40 roku věku, dále pak karcinomy močového měchýře a ledvin.

Ke druhé části otázky… Stran výskytu nádoru prostaty je na tom Česká republika srovnatelně s vyspělými státy Západní Evropy. Bohužel však, co se týče nádoru ledvin, zde dlouhodobě zaujímáme čelní místo.

Medializace je důležitá

Je listopad, který je posledních pár let spojený s názvem charitativního projektu Movember, jež je cílený na osvětu a zvýšení povědomí v oblasti mužského zdraví. Konkrétně se v této souvislosti hovoří o rakovině varlat a prostaty. Vnímáte přínos této akce? Zvýšil se počet mužů, kteří se začali o tyto diagnózy více zajímat a chodí častěji na prevenci?

Určitě. Vnímám tento projekt v celosvětovém kontextu jako velmi užitečný. Hlavní přínos Movemberu spatřuji v jeho obrovské medializaci, která je u těchto, často tabuizovaných témat, velmi důležitá.

Když někdy před 10-ti lety Movember v ČR začínal, byl nárůst zájmu o prevenci obrovský. Projekt byl poměrně ojedinělý a díky knírům velmi viditelný. Do akce se tehdy zapojilo mnoho známých osobností z oblasti hudby, umění, sportu a přivedli hlavně ostýchavé mladé do ordinací urologů a k samovyšetření. Nicméně, a to bych chtěl zdůraznit, že pro nás urology je osvěta a prevence vlastně celoroční akcí.

Která skupina mužů je rakovinou varlat a prostaty nejohroženější?

Rakovinu varlat jsme již zmínili výše, jsou to muži ve věku 18-35 let. Co jsme ale neřekli je, že dalším rizikovým faktorem je v dětství neléčené nesestouplé varle. Pokud je tento problém vyřešen do 2 let věku chlapce, vyšší riziko nevzniká.

Nejohroženější kategorií u rakoviny prostaty je obecně muž vyššího věku. Výskyt tohoto nádoru s věkem lineárně roste. Dá se říct, že dokonce 80% mužů starších 80-ti let má karcinom prostaty.

Poradil byste těm „hrdinům“ nějaký fígl, jak strach z urologa překonat?

Myslím, že by měli muži začít řešit své zdraví už v útlém věku, respektive s dovršením dospělosti. Když si zvyknou na samovyšetření, bude pro ně pak mnohem přirozenější popsat své potíže. Pokud je, jak vy říkáte „hrdina“ již staršího věku, doporučuji najít si lékaře s dobrým hodnocením, něco si o něm a prostředí ambulance přečíst a případně se s ním nebo se sestřičkou předem spojit a nechat si vysvětlit, co ho při první návštěvě čeká. Velmi důležitá je v tomto případě důvěra ve svého lékaře, přece jen jde o dost intimní oblast.

No a ideální také je, když si muži přečtou naši knihu (smích). Tam je vše do detailu vysvětleno, takže když si pak najdou urologa, nepůjdou tzv. do neznáma….

Vyšetření kvůli covidu neodsouvejte

V těchto dnech máme všichni pocit, že jediná nemoc, která na světě je, je covid-19. Myslíte si, že toto období s odstupem času negativně pocítíte i vy coby urolog? Odkládají pacienti vyšetření, odkládají se zákroky? Co byste v této době pacientům radil? Kdy lékaře vyhledat a kdy vyšetření snese odkladu.

Bohužel toto je opravdu velmi složitá doba. Už při jarní vlně koronaviru jsme se dočítali příběhy lidí, kteří zemřeli jen proto, že se báli řešit svůj akutní problém. Mediální „masáž“ ohledně covidu-19 je obrovská a lidé, zejména starší ročníky, se logicky bojí. Lékaři obecně, a urologové nejsou výjimkou, vnímají úbytek návštěvnosti pacientů, ať už v důsledku karantén, tak v důsledku obav. Ale myslím, že dlouhodobého hlediska nás to asi nijak závažně neohrozí. Nicméně je potřeba říct, že jsou příznaky, které by se neměly ignorovat nikdy, ani v době „covidové“. Pokud Vás trápí krev v moči, bolesti ledvin, nahmatáte si útvar kdekoliv kolem zevního genitálu, není prostě možné čekat, až covid-19 pomine. To by se taky mohlo stát, že až za pár měsíců takový pacient navštíví svého urologa s tímto typem obtíží, může se dovědět, že diagnóza je velmi vážná, a že přišel pozdě. Co se týká odkladu zákroků, tak lékaři v nemocnicích vždy pečlivě váží, který zákrok snese odkladu a který ne. Rozhodně to není tak, že by se v současné době operace zastavili, to opravdu ne. Jen je potřeba brát v úvahu personální kapacity a tomu přizpůsobit operační plán.

Obecně bych všem doporučil, aby své prevence neodkládali, pokud to jen trochu půjde. A v případě akutního problému, aby rovněž vyhledali lékaře. V ambulancích dokážeme zajistit hygienické bezpečí jak pro pacienta, tak pro lékaře.

Ať nekončíme pesimisticky. V knížce jsou zaznamenané i příběhy z ordinací urologů. Vybavíte si vy některý konkrétní, u něhož jste si jistý, že i pro vás je nezapomenutelný nebo možná spíš lépe řečeno, že to byla rarita?

Měl jsem pacienta s poruchou erekce, kterého jsem léčil medikamentózně plus jsme aplikovali rázovou vlnu na podporu erekce. Zmiňovaný pán měl dlouhodobě mimomanželský poměr s mladou ženou, kde se při styku problémy s erekcí, v důsledku psychiky, vždy projevily. Muž situaci řešil tak, že zaparkoval auto s milenkou v garážích u mé ambulance, vyběhl si nechat aplikovat rázovou vlnu, po 15-ti minutách se do auta vrátil a čerstvě nabuzen svou „akci“ hned dokončil (smích). Tohle zopakoval ještě párkrát, než se jeho sebevědomí vrátilo na úroveň, kdy už naši podporu nepotřeboval….

Děkujeme za rozhovor, pane doktore a knize přejeme hodně čtenářů.

Podobné články

Doporučujeme

Další články