fb pixel KOMENTÁŘ Lukáše Prudila: Slušnost v době nouzové – G.cz
Vyhledávání

KOMENTÁŘ Lukáše Prudila: Slušnost v době nouzové

Koronavirus ovládl svět. Taková je realita. My vám pravidelně přinášíme informace, které se této nákazy a dění kolem ní týkají. Aktuálně jsou obyvatelé České republiky kvůli koronaviru omezení ve volném pohybu, jsou zavřené školy, uzavírají se továrny. Přečtěte si komentář právníka Lukáše Prudila, člena Etické komise Ministerstva zdravotnictví a člena Etické komise České lékařské komory, který se chování v této době týká.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 17.3.2020, 15:05

V posledních dnech se na nás na všechny valí řada opatření, která nás významně omezují v našich obvyklých životech. Ne vždy jim všichni rozumí, ne vždy všichni chápou jejich podstatu, ne vždy s nimi všichni souhlasí. Lidé musí ze dne na den a někdy z hodiny na hodinu měnit své plány, uzpůsobovat své soukromé a pracovní režimy. Ne všichni jsou nastaveni tak, aby byli schopni pružně reagovat a zařídit si své záležitosti. Je to pro ně stresující a vyčerpávající. Jaké jednoduché postupy použít, aby se vše zvládlo s co nejmenšími ztrátami?

Chovejme se ohleduplně

Nikdo z nás nechce jakkoli ohrožovat své nejbližší, což je logické, s rostoucí mírou odcizení dalších osob však může tato ochota neubližovat klesat. Respektujme však to, že i osoby, které neznáme, se mohou pohybovat v okruhu těch našich blízkých a naše absence ohleduplnosti se nám může velmi rychle nepříznivě vrátit. Dodržujme proto nutná hygienická opatření, o kterých jsme průběžně informováni. Některá jsou velmi jednoduchá a nic nás nestojí (např. mytí rukou). Pokud jsme byli v rizikové oblasti nebo kontaktu s někým, u kterého bylo prokázáno onemocnění, chovejme se podle toho – kontaktujme telefonicky svého lékaře a následně postupujme podle jeho doporučení a doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví. Rozhodně je na místě vyšší míra opatrnosti, než lehkomyslnost.

Nezatěžujeme zbytečně integrovaný záchranný systém

Nevíme, co všechno bude chybět při zvládání současné situace, v prvé řadě by však neměli chybět lidé, a to zejména ti, kteří jsou bazálně třeba ke zvládání nastalé situace – zdravotníci, hasiči, policisté. Důkladně proto zvažte, zda je v současné době zatěžovat banalitami, záležitostmi, které snesou odkladu. Pokud je možno záležitosti vyřídit bez osobního kontaktu, učiňte tak.

Nehleďme jen na ekonomiku

Řada z nás už teď počítá ekonomické ztráty, které jim vzniklá situace přináší a může ještě přinést. Je to jistě důležité, nicméně není to to nejpodstatnější. Lze očekávat, že většina ekonomických subjektů nějaké ztráty utrpí, jistě to nebude příjemné a každý se ztráty bude snažit minimalizovat – to je přirozené ekonomické chování. Nicméně je přijatelnější počítat ekonomické ztráty než nově nakažené a případně mrtvé.

Respektujme podstatu přijatých opatření

Jak je uvedeno výše, ne vždy musí být přijatá opatření každému srozumitelná. Je však třeba vycházet z toho, že nějaký smysl mají. Snažme se proto v maximální možné míře naplnit jejich podstatu a nesnažit se je vychytrale obcházet. Můžeme tak ublížit sami sobě, tak i ostatním.

Nezapomínejme na sociální soudržnost

Jsme vyzýváni k tomu, abychom omezili osobní kontakty na nezbytně nutnou míru. To však nemá znamenat, že zapomeneme na sociální soudržnost. Starosti mají všichni, někdo je dokáže zvládat sám a jiní k tomu potřebují pomoc, třeba proto, že jsou staří nebo mají zdravotní omezení. Nevyhýbejme se, při zachovávání potřebných hygienických opatření, této pomoci, a pokud ji můžeme poskytnout, poskytněme ji. Může to mít nejrůznější podobu, to už záleží na každém z nás.

Nepropadejme panice, používejme zdravý rozum a neztrácejme dobrou náladu

Přicházející zprávy mohou svádět k tomu, že lidé propadnou panice nebo/a beznaději. To rozhodně není na místě. Zachovejme si při tom všem zdravý rozum a schopnost jej používat. A snažme se neztratit dobrou náladu a těšit se z věcí, které nám přináší radost.

Podobné články

Doporučujeme

Další články