fb pixel Výročí podpisu přelomového dokumentu: 231 let od schválení Ústavy Spojených států amerických – G.cz
Vyhledávání

Výročí podpisu přelomového dokumentu: 231 let od schválení Ústavy Spojených států amerických

Zdroj: Wikipedia

Nejvýznamnější den americké historie? Dost pravděpodobně 17. září 1787, což byl poslední den tzv. Filadelfského ústavního konventu, na kterém přišla na přetřes problematika vládnoucího systému Spojených států amerických. Z dlouhého jednání vzešla Ústava Spojených států amerických, základní právní norma dnešní supervelmoci. Bezesporu jeden z nejdůležitějších momentů americké historie. Nelze opomenout, že Ústava Spojených států amerických se stala předobrazem nejedné ústavy dalších demokratických států.

Václav Roman
Václav Roman 17.9.2018, 14:55

1. Tvůrci Ústavy

Na konventu se sešli odborně zdatní právníci, kterým se podařilo vytvořit normu s velkým přesahem, která funguje už přes dvě století. Stejně jako Ústava sama, jsou ještě dnes slavná jména jejích tvůrců. Za "Otce Ústavy" je považován americký politik James Madison. Důležitého konventu se účastnili i budoucí prezidenti Spojených států amerických George Washington, Benjamin Franklin a Thomas Jefferson.

2. Základní principy Ústavy Spojených států amerických

Základní principy, na nichž je Ústava založena, obsahuje již úvodní preambule. Nejdůležitější je spravedlnost a svoboda. Zde citujeme preambuli Ústavy Spojených států amerických: "My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost, upevnili domácí klid a zabezpečili obranu země, podporovali růst všeobecného blahobytu a zabezpečili dobrodiní svobody sobě i svému potomstvu, dáváme si tuto Ústavu Spojených států amerických."

3. Neúčastnily se všechny státy

Závěrečného hlasování se ani neúčastnily zástupci všech států. Konvent začal už v květnu 1787 a účast přijalo 12 tehdejších nezávislých států, přičemž každý z nich vyslal své zástupce. Neúčastnil se Rhode Island, což ale k přijetí zákona však nevadilo. Následně byla Ústava postoupena k ratifikaci.

4. Dodatky

Tvůrci Ústavy si byli vědomi, že v průběhu času se bude muset dokument přizpůsobovat požadavkům nové doby. Na druhou stranu se však obávali, aby nedocházelo ke změnám moc často, aby nebyly změny šity horkou jehlou. Bylo odsouhlaseno, že ke změnám bude docházet formou dodatků. Jejich schvalování není vůbec snadné. Svědčí o tom i množství dodatků navržených a schválených. Od roku 1789 se Kongres zabýval více než 10 000 ústavními dodatky a ke dnešnímu dni má Ústava 27 dodatků a uplatňováno jich je jen 26.

5. Listina práv

Prvních deset dodatků Ústavy je označováno jako Listina práv. Například první dodatek se zaobírá právem na svobodu vyznání. Kongres podle něj nesmí zavádět státní náboženství. Třetí dodatek zakazuje vládě v domě míru užívat domy občanů pro ubytování vojáků. Šestý dodatek pak zaručuje obviněným právo na rychlý veřejný proces před porotou. Osmý dodatek zase zakazuje požadovat příliš vysoké kauce.

6. Další dodatky a nedotknutelnost

Většina dalších dodatků se zaobírá občanskými a politickými svobodami jednotlivce. Pasáže jednotlivých dodatků jsou vnímány jako nedotknutelnutelné, často se o nich ale diskutuje.

7. Hojně diskutovaný dodatek o držení zbraní

Druhý dodatek Ústavy Spojených států americký zaručuje právo držet a nosit zbraně. Tento dodatek je nejkratší a nejvýstižnější ze všech. Nejspíše je i nejdiskutovanější. Snahy o omezení možnosti držení zbraní, například aby se zpřísnila pravidla pro pořízení zbraně, se objevují pravidelně. Zvláště po tragických střeleckých incidentech, ke kterým dochází na území USA bohužel poměrně často. Snahy o zvýšení kontroly držení zbraní se ale prosadit neprosadilo. Dodatky jsou přece nedotknutelné, což je základ demokracie. Občas na ní bohužel ulpí krev.

8. Význam druhého dodatku

Zatímco my máme blanické rytíře, Američané mají druhý dodatek. Právo nosit zbraně mají proto, aby mohli svrhnout tyranskou vládu, která by omezovala základní lidská práva. Alespoň za tímto účelem byl druhý dodatek sepsán. Aby se lidé mohli bránit, když je nejhůře.

A zde si můžete podívat na 5 zajímavostí z počátků kinematografie u nás: od první filmové projekce uplynulo už přes 122 let.

Podobné články

Doporučujeme

Další články