fb pixel Statkář i trojnásobný premiér - to byl Antonín Švehla, kterého Zeman vyznamená 28. října – G.cz
Vyhledávání

Statkář i trojnásobný premiér - to byl Antonín Švehla, kterého Zeman vyznamená 28. října

Zemanův výběr osobností, které se chystá ocenit vysokým státním vyznamenáním, je hodně pestrý. Nechybí mezi nimi statkář z Hostivaře a prvorepublikový premiér Antonín Švehla, kterému bude uděleno in memoriam nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.

Václav Roman
Václav Roman 26.10.2018, 19:09

Kdo byl Antonín Švehla?

O Antonínu Švehlovi se říkalo, že je mistrem politických kompromisů, stal se předsedou hned tří československých vlád. Po dlouhou dobu byl předsedou Agrární strany, která patřila za první republiky mezi strany nejsilnější. Agrární strana zastupovala zemědělce, snažila se podporovat jak velkostatkáře, tak malorolníky.

Příběh Antonína Švehly zůstal tak trochu ve stínu osobností jako Tomáš G. Masaryk, Alois Rašín či Edvard Beneš. Přitom i on se významně přičinil v boji za samostatné Československo. Lze o něm říci, že za první světové války byl předním představitelem domácího odboje. Zapojil se do činnosti odbojové organizace Maffie a ke konci války stál v čele Národního výboru.

Politik ze statku

Antonín Švehla se narodil v selské rodině v pražské Hostivaři v roce 1873. Vyučil se pekařem, dlouho však housky nepekl, neboť na přelomu 19. a 20. století převzal po zesnulém otci hospodářství. V té době už se věnoval politice, byl aktivním ve Sdružení českých zemědělců, z kterého později vznikla právě Agrární strana, jejímž předsedou byl od roku 1909 až do roku 1933, kdy zemřel.

Za úspěchem Agrární strany stojí právě Švehla, to on z ní učinil nejsilnější předválečnou partaj. Povedlo se mu prosadit, že strana nebude hájit pouze zájmy velkostatkářů, což by jí moc úspěchů nepřineslo, ale i středních a malých rolníků. Strana prorazila s jeho heslem „Venkov jedna rodina“. Dokonce nechal vydávat stranické noviny, které nesly název Venkov.

Po vyhlášení samostatnosti v roce 1918 se měl podle původních dohod stát ministrem zemědělství, měl tedy vést resort, kterému moc dobře rozuměl. Nakonec mu však připadl post ministra vnitra. Významnou měrou přispěl k vytvoření prvorepublikové ústavy, která byla přijata v únoru 1920.

Třikrát předsedou vlády

Roku 1922 se stal poprvé předsedou vlády. První vláda Antonína Švehly byla vláda tzv. všenárodní koalice, jednalo se o seskupení pěti původních československých stran z různých částí politického spektra.

V roce 1925 se konaly parlamentní volby, po kterých byl opět předsedou vlády Švehla a opět se jednalo o vládu tzv. všenárodní koalice. Tato vláda však neměla většinu a Švehla záhy podal demisi, načež nastoupila vláda úřednická. Ta však neměla dlouhého trvání a brzy byla vystřídána již třetí vládou Antonína Švehly, která vešla ve známost jako tzv. panská koalice. Jednalo se o první vládu, v níž zasedli němečtí ministři.

Tato vláda měla mnoho starostí a jednou z nich byl vážný zdravotní stav jejího předsedy, kterého v roce 1928 postihl těžký srdeční záchvat a jeho funkci zastával jeho náměstek. Rok na to se Švehla stáhl z aktivního politického života, zůstal však nadále předsedou Agrární strany.

Švehla je autorem památného výroku: „Politika je krásná, ale ze všech nejkrásnější je politika československá. Protože je tak těžká.“ Podívejte na rozhovor s jeho prasynovcem Janem Švehlou, který pro G.cz natočil Jakub Horák:

A zde můžete nahlédnout na velký přehled víkendových akcí k 100. výročí Československa.

Podobné články

Doporučujeme

Další články