fb pixel Skutečný antagonista seriálu Rédl: kdysi mocný generál Lorenc pracoval jako kryptolog pro StB – G.cz
Vyhledávání

Skutečný antagonista seriálu Rédl: kdysi mocný generál Lorenc pracoval jako kryptolog pro StB

Václav Bartuška později prohlásil: "Za největšího protivníka – který byl často nad moje síly – jsem považoval generála Lorence." + DALŠÍ 2 FOTKY + DALŠÍ 3 FOTKY

Česká televize v neděli večer odvysílala první epizodu čtyřdílné krimisérie Rédl. Seriál pojednávající o tajemné vraždě dvou mladých studentů na pozadí stahování sovětských okupačních vojsk z rozpadajícího se Československa má i přes svou fiktivní zápletku základ v reálné osobnosti.

Arian Ebrahimi
Arian Ebrahimi 12.11.2018, 13:21

Hřebejkovy devadesátky

Seriál Rédl, autorské dílo absolventa FAMU Mira Šifra a režiséra Jana Hřebejka, sleduje nadpraporčíka Romana Rédla, který se snaží vyřešit vraždu dvou studentů. Mladíci totiž náhodou zjistili, že část vagónů vyvážejících sovětské zbraně s čerstvě rozloženého Československa se z nepochopitelných důvodů ztrácí. Do toho na Rédla padá ještě jedna tíhá; trestní stíhání posledního šéfa komunistické StB generála Ference. A právě tato postava má svůj skutečný předobraz v generálu Alojzovi Lorencovi, který byl skutečným posledním vládcem obávané tajné policie a po sametové revoluci byl souzen.

Expert ve svém oboru

Generál Alojz Lorenc se narodil 21. června 1939 v Trenčíně. Prakticky celý svůj život prožil ve službách socialistických ozbrojených složek. Ve 21 letech se stal důstojníkem Československé lidové armády a v důstojnické škole patřil mezi premianty třídy. Později se stal absolventem Vojenské akademie Antonína Zápotockého, kde obdržel titul inženýra. V roce 1970 dostal tehdy již kapitán Lorenc příkaz k nástupu k bojovému útvaru – vybral si možnost pracovat jako příslušník StB na speciálním útvaru Ministerstva obrany ČSSR. Zde se věnoval kryptologii a během krátké chvíle se stal skutečným expertem v oboru. Ve spolupráci se sovětskými kolegy navrhl a sestrojil nový druh šifrovacího zařízení, který se poté začal používat napříč celým Východním blokem.

Pro své pracovní úspěchy Lorenc velice rychle postupoval nahoru – v roce 1977 se stal náčelníkem celé šifrovací sekce a v roce 1980 velel správě Sboru národní bezpečnosti pro Bratislavu a celý Západoslovenský kraj. Vrchol nastal v roce 1985, kdy se stal prvním náměstkem federálního ministerstva vnitra. Z této pozice řídil několik významných úřadů včetně Správy ekonomické kontrarozvědky a Správy vnitřní kontrarozvědky. V roce 1988 se k tomu přidalo ještě vedení Hlavní správy kontrarozvědky, Hlavní správy vojenské kontrarozvědky a Správy kontrarozvědky v Bratislavě. Rok před Sametovou revolucí tak generál Lorenc řídil veškerou zpravodajskou činnost v ČSSR a věděl prakticky o všem, co se v komunistickém Československu dělo.

Nejmocnější muž v zemi

Z Alojze Lorence se tak stal jeden z nejmocnějších lidí v zemi a jeho hvězda mířila ještě výš. Všechny plány zmařil listopad 1989 a následná Sametová revoluce během které učinil generál Lorenc dva kontroverzní kroky. Nejprve vydal rozkaz, kterým zakázal příslušníkům StB zasahovat do revoluční situace – později tvrdil, že nechtěl více pobuřovat obyvatelstvo. Druhým závažným krokem byl jeho příkaz, kterým StB zahájila skartaci důležitých dokumentů ze svých archívů. Oficiálně tento rozkaz podepsal jeho podřízený, pozdější vyšetřování ale ukázala, že se vše dělo pod Lorencovým přímým dohledem. Václav Bartuška, který s Lorencem během revoluce několikrát jednal později prohlásil: „Za největšího protivníka – který byl často nad moje síly – jsem považoval generála Lorence. Mluvil jsem s ním na jaře 1990 desítky hodin. Inteligentní, velmi dobře informovaný, nebezpečný.

Před trestem utekl na Slovensko

Po zrušení StB byl Lorenc vyloučen z řad bezpečnostních služeb, byť se snažil nabídnout své služby nově vzniklým demokratickým orgánům. V březnu 1990 byl oficiálně vyhozen z SNB a následně byl vzat do vazby, kde s ním začalo vyšetřováni pro podezření ze spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele. V roce 1992 byl shledán vinným a odsouzen ke čtyřletému odnětí svobody nepodmíněně – trest nebyl nikdy vykonán, jelikož Lorenc využil rozpadu Československa a uprchl na Slovensko. Slovenské úřady sice začaly v roce 1995 nové vyšetřovaní, po třech letech ale bylo ukončeno. Nakonec byl po nátlaku české strany v roce 2002 Lorenc na Slovensku odsouzen k patnáctiměsíčnímu podmíněnému trestu za zneužití pravomoci v veřejného činitele.

Dnes žije generál Lorenc na Slovensku, kde se z něj stal úspěšný podnikatel v oblasti zabezpečení, čímž navázal na svojí předchozí kariéru kryptologa u StB.

A tady si můžete přečíst recenzi na film Svědkové Putinovi.

Podobné články

Doporučujeme

Další články