fb pixel Šifry mistra Browna: 5 studnic inspirace autora slavných bestsellerů, který dnes slaví 54. narozeniny – G.cz
Vyhledávání

Šifry mistra Browna: 5 studnic inspirace autora slavných bestsellerů, který dnes slaví 54. narozeniny

Po vydání nové knihy musí autor vždy čelit mnoha otázkám. Dan Brown se narodil  22. června 1964. Symbol iluminátů, kam se oko podívá. Symbol Opus Dei + DALŠÍ 2 FOTKY + DALŠÍ 3 FOTKY

Dnes slaví narozeniny autor bestsellerů Dan Brown. Popularita jeho knih je dána lačností čtenářů po konspiračních teoriích. Ve svých knihách stírá hranici mezi fikcí a skutečností a nebojí se zasadit tvrdý direkt katolické církvi. Sází na to, že lidé dnes vidí spiknutí téměř za vším. Jakými konspiračními teoriemi a tajnými řády své romány obohatil?

Václav Roman
Václav Roman 22.6.2018, 15:57

1. Převorství sionské

Ve své nejslavnější knize Šifra mistra Leonarda zpopularizoval Převorství sionské, jež měli založit potomci Ježíše Krista a Máří Magdaleny. Vznik tohoto tajného společenství posouvá autor do 11. století. Ve skutečnosti vzniklo až ve 20. století a s úplně jiným posláním. Leč to Browna netrápí. Pro vtažení do děje je nutné tajemství, které ukrývá nějaká významná instituce, v tomto případě katolická církev. Podle Browna byla Máří Magdalena ženou Ježíše Krista a také hlavním z apoštolů. Jejich potomci, kteří žijí do dnešních dnů, jsou pronásledováni katolickou církví, která se je snaží ze zřejmých důvodů zlikvidovat. A právě na ochranu těchto potomků existuje tajná organizace Převorství sionské, která s církví bojuje. Velmistry tajného organizace měly být takové osobnosti jako Isaac Newton, Victor Hugo či v názvu knihu zmiňovaný Leonardo da Vinci, který měl skutečnou pravdu skrýt do řady svých děl.

2. Ilumináti

V knize Andělé a démoni se hlavní hrdina Robert Langdon potkává s ilumináty, zjišťuje, že stojí za vraždou vědce, který se snažil dokázat, že věda a církev si neodporují. Ilumináti patří k nejoblíbenějším konspiračním teoriím. Mají tahat za všechny nitky a řídit lidskou společnost ke svému vlastnímu prospěchu. Členové tajného bratrstva jsou tak nejmocnějšími lidmi planety. Snaží se zničit církev a nastolit nový světový řád. Symboly iluminátů vidí konspirátoři všude a jejich teorie je těžké vyvrátil. Za symbol iluminátů bývá považováno oko uzavřené v trojúhelníku. Ano, to které se nachází na jednodolarové bankovce.

3. Opus Dei

V Šifře zpopularizoval Brown i mysteriózní sektu Opus Dei, popisuje ji však tak, že to na ni nevrhá nejlepší světlo. Její přívrženci mají provozovat sebemrskačství, dobrovolně si způsobují bolest, aby napodobili utrpení Ježíše Krista. Navíc se její členové chovají na způsob iluminátů a intrikami se snaží ovládnout svět. Po vydání knihy však oficiální představitelé Opus Dei vydali vyjádření, že se praktiky v knize nezakládají na pravdě. Nedistancují se od sebetrýznění úplně, používají například důtky. Avšak omezeně, ne tak, jak popisuje Brown. Opus Dei je organizace, kterou založil v roce 1928 španělský kněz Josemaría Escrivá. V současné době má na celém světě na 90 tisíc členů.

4. Svatý grál

Brown se nevyhne ani hledání Svatého grálu, tedy relikvie, ze které údajně pil Ježíš při poslední večeři. Mělo se jednat o kalich, do kterého měla být zachycena po ukřižování jeho krev. Legenda je spojována s rytíři kulatého stolu krále Artuše, hledali ho během staletí mnozí dobrodruzi. V Šifře se dozvídáme, že se ve skutečnosti nejednalo o kalich jako takový, nýbrž o kalich jako ženské lůno. Čtenáři spolu s hlavními hrdiny dojdou k poznání, že grál je Maří Magdaléna. A pak už je jasné, proč je pod ochranou Převorství sionského.

5. Řád svobodných zednářů

Dan Brown se důsledně věnuje řádu svobodných zednářů. Svobodní zednáři existují již přes tři století, řád byl založen 24. června roku 1717 v Londýně, to vznikla první Velká lóže svobodných zednářů. Jedná se o organizovaný systém tzv. lóží. Organizace je nenáboženská a nepolitická. Členy zednářské lóže byli například Wolfgang Amadeus Mozart, Edvard Beneš či George Washington. Poslední jmenovaný je vtažen do děje Brownova románu Ztracený symbol, ve kterém autor vytáhne problematiku zednářů na světlo.

A zde se podívejte na 16 krutě trefných ilustrací o tom, jak funguje svět.

Podobné články

Doporučujeme

Další články