fb pixel Protiepidemická opatření je nutné dodržovat, říká Český červený kříž – G.cz
Vyhledávání

Protiepidemická opatření je nutné dodržovat, říká Český červený kříž

Zdroj: Český červený kříž

Covidová pandemie nenechá chladnou ani organizaci Český červený kříž (ČČK), který je součástí Mezinárodního červeného kříže. Hlavní pole působení ČČK je oblast humanitární, sociální, zdravotní a také zdravotně-výchovná. A právě k posledně jmenované aktivitě se určitě váže výzva vedení ČČK k veřejnosti.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 9.10.2020, 11:44

Záslužný spolek Český červený kříž

Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919. Jedná se o celosvětově respektovanou organizaci, která pomáhá v různých koutech planety. Nikoho tedy nepřekvapuje, že jejímu vedení a členům není jedno současná pandemie způsobená nemocí COVID-19.

Tento týden jsme již zveřejnili otevřený dopis prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, který žádal spoluobčany o spolupráci tak, aby se současná neutěšená situace zvládla. Jako další s apelem přišel právě ČČK. Organizace prostřednictví svého prezidenta Marka Jukla a také ředitele Úřadu ČČK Josefa Konečněho žádají veřejnost o důsledné dodržování všech protiepidemických opatření, které nyní vláda zavedla. I oni jsou přesvědčeni, že bez sebekázně to nepůjde.

Nedružmě se a myjme si ruce!

V ČR dochází ke značnému nárůstu počtu nemocných covid-19. Zkušenost z jiných států ukazuje, že překročení kapacity zdravotnického systému, vede ke zbytečným úmrtím, a to i ve významných počtech. Předejít zahlcení systému poskytování zdravotní péče lze pouze důsledným uplatňováním protiepidemických opatření.

Mnohá z nich jsou velmi jednoduchá a přitom mají zásadní význam pro omezení šíření covid-19: nosme roušky (čisté a řádně nasazené!) nebo Roušky sester Amerického červeného kříže – pandemie španělské chřipky respirátory (bez výdechového ventilu!), nedružme se a úzkostlivě dodržujme osobní hygienu – především důkladné a časté mytí rukou.

Úspěšnost protiepidemických opatření, realizovaných ať již na základě příkazů orgánů veřejné správy nebo na základě doporučení odborníků, je dána jen a pouze úrovní jejich dodržování ze strany nás všech. Stále neexistuje žádná kauzální léčba covid-19 ani není dostupná ochrana očkováním. Proto zůstávají protiepidemická opatření, jak preventivní tak represivní, jediným prostředkem k účinné regulaci šíření covid-19 a zamezení přetížení zdravotnických zařízení, které by mělo fatální následky. Respektování příkazů a doporučení není ochranou zdraví jen toho, kdo se jimi řídí, ale i zdraví lidí v jeho okolí. Nedodržování je proto přímým ohrožením zdraví či dokonce života nejen „provinilce“, ale i dalších osob.

Český červený kříž proto vyzývá všechny občany, aby respektovali a zajišťovali působením na ostatní respektování všech platných opatření a doporučení. Před koronavirem se netřesme strachy, ale je nutné před ním mít respekt. Jeho škodlivý potenciál je nepředstavitelně veliký. Nedovolme, aby se rozvinul. Český červený kříž nyní zahájil kurzy pro dobrovolný pomocný zdravotnický personál, který pomáhá zdravotníkům v nemocnicích, do kterých se může každý přihlásit a odlehčit tak profesionálním zdravotníkům.

To je názor ČČK. My si tedy také myslíme, že je doba, kdy bychom měli skutečně vnímat okolní svět a být ukáznění. Není čas na hrdinství, nebo vlastně je, a je na čase o něm přestat jen mluvit, ale hrdinně se realitě postavit čelem. A chcete - li se dozvědět něco víc o záslužných aktivitách ČČK, případně absolvovat nějaký jimi pořádaný kurz a sami se tak zapojit a pomáhat, podívejte se na jejich web www.cervenykriz.eu.

Podobné články

Doporučujeme

Další články