fb pixel Problém s alkoholem nemají jen dospělí. Děti, normální je nechlastat – G.cz
Vyhledávání

Problém s alkoholem nemají jen dospělí. Děti, normální je nechlastat

Zdroj: Pixabay

O suchém únoru a našem názoru na něj jsme již psali. Jsme opravdu přesvědčení, že si suchý únor vymysleli ti, kdo mají problém s nadměrným požíváním alkoholických nápojů. Co ale rozhodně nezlehčujeme, je smutný fakt, že k alkoholu mají vřelý vztah adolescenti. Statistiky a názor adiktologů jsou neúprosné.

Jana Mrákotová
Jana Mrákotová 7.2.2020, 11:43

Ve zneužívání návykových látek adolescenty je bohužel Česká republika stále na čelních místech evropských statistik. Podle Evropské školní studie pro alkohol a jiné drogy má v ČR zkušenost s vypitím 5 a více sklenic alkoholu při jednom posezení (půllitrů piva, 2 dcl vína nebo „panáků“ destilátu) 42 % šestnáctiletých, což je vysoko nad evropským průměrem.

„Pití alkoholu je v adolescentním věku součástí rizikového chování, které přináší závažné negativní zdravotní důsledky. Kromě zvracení, vdechnutí zvratků a podchlazení, je to především riziko úrazů“, řekl primář Pediatrické kliniky I. LF UK v Thomayerově nemocnici MUDr. Pavel Kabíček, CSc., který se profesně zabývá dětskými závislostmi nejen na alkoholu. Obrátili jsme se na něj, aby nás o této problematice trochu víc informoval.

Pár smutných čísel a faktů

Statistika bývá obvykle dost nudná, ale uznáváme, že někdy je nutná. Tak nám promiňte a čtěte dál. Pití alkoholu přiznává 68,5 % našich dospívajících dětí, přitom evropský průměr je 47,5 %. Nehodu nebo zranění v opilosti udává 16,8 % dospívajících.

V českých statistikách je cca 300 jedinců, kteří již ve věku 15 až 19 let požádali o ambulantní léčbu pro svůj dlouhodobý problém s alkoholem. Zdá se vám to málo? No, nám to připomíná celkem početný letní tábor.... Nebo spíš několik jeho turnusů.

Dospívající s poruchou vědomí jsou navíc vystaveni vyššímu riziku sexuálního napadení, stejně tak snadněji dochází k nechráněnému sexu. A to je další, dost vážný problém, nemyslíte? V nejzávažnějších případech se alkohol stává drogou velmi tlumivou, může zde dojít k hlubokému bezvědomí se selháním dýchání a nutností umělé plicní ventilace. A ty nejtragičtější konce nechceme raději ani domyslet.

Rodiče se kolikrát dostanou do bodu, kdy si uvědomují, že celou situaci sami nezvládnou a je nutné obrátit se na lékaře. Jedna z odborných ambulancí se nachází v pražské Thomayerově nemocnici. Ale i tam poukazují na fakt, že alkohol u dětí je problém. V letech 2016 až 2018 bylo na Jednotce intenzivní péče Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN hospitalizováno ročně 20 až 22 chlapců a děvčat pro akutní intoxikaci alkoholem. Zarážející je věk intoxikovaných – 10 až 19 let. Zatímco v roce 2016 lehce převažovali chlapci, v roce 2018 je podíl chlapců a děvčat již vyrovnaný. Mírně klesá věk těchto adolescentů, v roce 2018 jich bylo osm pod patnáct let a tři třináctiletí (dva chlapci a jedna dívka).

Prevence, prevence a znova prevence

Je určitě parádní, že si vyhlašujeme Suchý únory. Nestálo by za to ale spíš doma dětem ukázat, že nepít je normální, a že není nutné, aby se na každém mejdanu zrušily pod obraz jen proto, že chtějí být zajímaví? Že alkohol je možná dobrý sluha, ale špatný pán. Tento náš názor jednoznačně potvrzuje primář Kabíček. „Prevence spočívá v propojení protektivních a represivních opatření. Ty protektivní by měly převažovat. Základní devizou pro vyvarování se problémů rizikového chování je harmonická výchova v rodině. Metody školní prevence se dnes zlepšují,“ doplnil primář Kabíček a dodal: „My se snažíme do časného záchytu problémového chování vtáhnout i praktické lékaře pro děti a dorost, kteří by především při preventivních prohlídkách měli cíleně a přátelsky pohovořit o citlivých otázkách návykových látek a umět argumentovat proti jejich užívání.“

Na konci roku 2019 byla také do médií uvedena kampaň Nepít je normální. Ta upozorňuje na rizika alkoholu prostřednictvím televizních spotů. Podílelo se na ní Ministerstvo zdravotnictví, úřad vlády, Česká televize a Všeobecná zdravotní pojišťovna. V rámci tří dvouminutových klipů tak upozorňují na problematiku konzumace alkoholu u dětí, těhotných a dospělých obecně. Jde ovšem jen o jeden z dílčích kroků směřovaných na snížení konzumace alkoholu v české populaci. Uvidíme s jakým úspěchem. Vláda nám na druhou stranu ukazuje, jaké populistické veletoče umí s pivem. A to, jak víme, je také alkohol, že...

Na to, že na alkoholismu není vůbec nic zábavné poukazuje i film Davida Vignera Abstinent v hlavní roli s Josefem Trojanem, který se role mladého alkoholika končícího nakonec v léčebně zhostil na výbornou. Film zpracovává téma alkoholismu netradičním způsobem, a to právě z pozice mladého, nadějného a bezproblémového člověka. V rámci poměrně jednoduché příběhové linky „kluk pil a pil a pil, až to špatně skončilo“ dostáváme pohled do pocitů a myšlenek léčícího se ochlasty, který rozhodně nepije proto, že by to už vzdal se životem. Je vlastně na jeho začátku. O filmu si můžete víc přečíst v naší recenzi.

Takže závěrem jediné – milé děti, vykašlete se na to. Alkohol likviduje buňky v mozku a ty kocovinové stavy rozhodně nejsou žádný šlágr. Zeptejte se rodičů… A rodiče, my si nezapomeňme sáhnout do svědomí.

Podobné články

Doporučujeme

Další články