Nejbrutálnější tajná policie všech dob: Většina členů gestapa měla vysokou školu života

Když se řekne gestapo, projede snad každému mráz po zádech. Tajná státní policie (Geheime Staatspolizei) Třetí říše byla založena přesně před 86 lety. Jednalo se o jednu z nejbrutálnějších tajných policií v historii, která se často podílela na mučení civilistů v nacistickém Německu i na jím okupovaných územích.

Nejobávanější tajná policie

Gestapo vzniklo přeměnou tajné pruské státní policie 26. dubna 1933 z rozkazu ministra vnitra Hermanna Göringa . Posláním této tajné policie bylo vyhledávat, zajišťovat a případně i likvidovat osoby a skupiny, které by mohly ohrožovat fungování nacistického státu. K tomu gestapo užívalo mimořádně brutálních prostředků.

Roku 1936 Adolf Hitler sjednotil tradičně zemské policie v jednu říšskou organizaci Sicherheitspolizei zahrnující tajnou i kriminální policii. Jejich hlavní zbraní se stalo právo kohokoliv zatknout, mučit a následně uvěznit, třeba i v koncentračním táboře, bez jakéhokoliv soudního procesu.

V řadách obávané policie pracovalo 32 tisíc až 46 tisíc zaměstnanců. Není bez zajímavosti, že většina z nich nebyli nacisté. Například v roce 1939 bylo jen asi 15 procent z nich členy SS. Jednalo se však o loajální úředníky, kteří doslova plnili rozkazy nadřízených. Většina z nich byla navíc bez valného vzdělání, více než polovina z nich dokonce ani neměla maturitu. Po kariérním žebříku však šplhali díky své absolutní loajálnosti. Gestapo zaniklo 8. května 1945 a po druhé světové válce bylo prohlášeno za zločineckou organizaci.

A tady čtěte, jak bylo osvobozováno Brno po druhé světové.


Komentáře

Doporučeno pro vás