FOTO #5: Gestapo – G.cz
Adolf Hitler a Hermann Göring salutují příslušníkům gestapa. Wikipedia