fb pixel Míra nezaměstnanosti roste, volných pracovních míst je v Česku nejméně od dubna 2018 – G.cz
Vyhledávání

Míra nezaměstnanosti roste, volných pracovních míst je v Česku nejméně od dubna 2018

Zdroj: Profimedia

Podle aktuálních čísel MPSV se v prosinci zvýšila nezaměstnanost nejvíce za posledních 5 let. Minulý měsíc totiž bylo bez práce 3,7 procent práceschopných občanů. Více v aktuálním komentáři Lukáše Kovandy.

Martin Miko
Martin Miko 10.1.2024, 06:48

Nezaměstnanost v ČR roste

Míra nezaměstnanosti v Česku vzrostla v prosinci 2023 na úroveň 3,7 procenta, v souladu s předpoklady. Byla tedy totožná s tou o rok dříve, v prosinci 2022. V porovnání s listopadem 2023 došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti, a to z úrovně 3,5 procenta. Podobný nárůst se však opakuje každoročně, a to kvůli příchodu zimní sezóny souvisejícímu s ukončováním sezónních pracovních úvazků a prací v exteriéru, například v lesnictví, zemědělství, stavebnictví či povrchové těžbě. V listopadu 2023 navíc v Česku spadlo nejvíce srážek za všechny listopady od roku 1961, jak plyne z dat ČSÚ, což dopad ukončování prací v exteriéru na trhu práce ještě o něco zvýraznilo.

Očistíme-li tuzemskou míru nezaměstnanosti o popsaný sezónní vliv, zůstává daná míra stále nejnižší v historii ČR za celou dobu od vzniku republiky v roce 1993, s výjimkou dvou let těsně před propuknutím covidové pandemie začátkem roku 2020, tedy let 2018 a 2019, kdy byla ještě o něco nižší. Historicky vůbec nejnižší prosincová míra nezaměstnanosti nastala v prosinci 2019, kdy činila jen 2,9 procenta.

V lednu 2024 bude míra nezaměstnanosti v ČR poprvé od dubna 2021 dosahovat úrovně čtyř procent, když vykáže hodnotu právě rovných čtyř procent. Situace na tuzemském trhu práce se totiž mírně zhoršuje i nad rámec sezónnosti. A to v důsledku útlumu ekonomiky v loňském roce, stále poměrně vysokých úrokových sazeb, vysokých cen energií a také v důsledku dopadu opatření konsolidačního balíčku, jenž vstoupil v platnost právě v probíhajícím měsíci. Nejnověji, včera, oznámil propouštění výrobce koupelen Laufen CZ – letos sníží stavy ve svém znojemském závodě o 250 lidí.

Zhoršování situace na trhu práce – ovšem zhoršování v porovnání s historicky takřka nejlepší situací! – bylo patrné už v prosinci 2023. Počet volných pracovních míst totiž zaostal za počtem uchazečů o práci v největším rozsahu za celé období od března 2018, a to o 7438. Přitom od prvního čtvrtletí roku 2018 takováto situace, kdy počet uchazečů převyšuje počet volných pracovních míst, prakticky nenastala. Nejnižší za celé období od dubna 2018 pak byl v prosinci 2023 absolutní počet volných pracovních míst, dosahoval počtu „jen“ 271 789.

Tuzemský trh práce tak přes určité náznaky zhoršení vykazuje stále velmi dobrou kondici a nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Nadále problému čelí mnohem spíše zaměstnavatelé s hledáním vhodných uchazečů než zaměstnanci s hledáním práce.

Podobné články

Doporučujeme

Další články