Ministr Ťok v podezření: Jde s billboardovou lobby proti zájmům Česka? – G.cz
Vyhledávání

Ministr Ťok v podezření: Jde s billboardovou lobby proti zájmům Česka?

Pracuje ministr Ťok pro Česko, nebo pro billboardovou lobby?
Zdroj: profimedia.cz

Poslanecká sněmovna v současné době projednává změny zákona o pozemních komunikacích. Jejich cílem by mělo být sjednocení pravidel stavebních povolení na území obce, ale i zrušení výjimek pro umisťování billboardů u dálnic. Právě to by mohlo být důvodem, proč se k návrhu negativně staví ministerstvo dopravy vedené ministrem Danem Ťokem. Může jeho někdejší angažmá v Americké obchodní komoře, jejímž členem je i největší provozovatel billboardů v Česku, být důkazem toho, že spíše než pro dobro Česka jedná Ťok pro dobro billboardové lobby?

Jan Palička
Jan Palička 21.4.2017, 16:42

Jedním z projednávaných návrhů na změnu zákona v Poslanecké sněmovně je i návrh poslance Petra Bendla na novelizaci zákona o pozemních komunikacích. Asi nejzásadnějším bodem Bendlem navrhovaných změn je sjednocení pravidel pro udělování stavebních povolení na území obce. To je v současné době dvojího typu, což v praxi přináší značné nepříjemnosti.

Současná právní úprava totiž nesmyslně rozděluje území obcí na dva povolovací režimy podle toho, kdo vlastní ostatní budovy v těsném okolí. I to, že si někdo koupí dům od svého souseda, tak může způsobit významné zkomplikování povolovacího režimu i pro banální výměnu oken obytného domu. V praxi to vede k tomu, že obce jsou na svých územích významně brzděny při povolování staveb mimo jiné i na základě eurodotací.

Bendlem navrhované sjednocení by fungovalo podobně jako omezení rychlosti v obci, kde taky každý ví, že je stanovena na 50 km/h a to od značky začátku obce po značku konce obce. To se ovšem nelíbí ministerstvu dopravy, které k návrhu vydalo zamítavé stanovisko. Ústy ministra Dana Ťoka vznáší ministerstvo námitky, které zpochybňují návrh například s tím, že když při dopravní nehodě někdo srazí označení začátku obce, tak prý nebude jasné, kde obec začíná a kde končí. To nicméně mohou být jen plané řeči a skutečný důvod odmítavého postoje ministerstva je jiný.

Návrh poslance Bendla obsahuje i zákaz umisťování billboardů do vzdálenosti menší než 250 m od dálnice a to včetně zrušení současných výjimek, které umožňují tento zákaz obejít. Návrh jde přímo proti zájmům billboardové lobby a panuje podezření, že právě její volání o pomoc ministr Ťok vyslyšel a začal se ve věci angažovat. V minulosti totiž působil v Americké obchodní komoře, jejímž členem je i společnost A.C.E. Media Ventures, která je největším provozovatelem billboardů v Česku.

Nejvíc alarmující je ale skutečnost fakt, že právě společnost A.C.E. Media Ventures připravuje podle svých tvrzení jednu z největších arbitráží v historii České republiky právě kvůli billboardům u dálnic. O arbitráži se dobře ví, už méně se ale ví o tom, že by se ministr Ťok, který je ze zákona za arbitráž odpovědný, snažil stamilionovému až miliardovému sporu jakkoliv předejít. Jeho nečinnost ve věci a naopak vstřícné kroky vůči provozovatelům billboardů si tak lze stěží vysvětlit jinak, než že jej a billboardovou lobby pojí obchodní zájmy.

Podobné články

Doporučujeme

Další články