Heydrichův nástupce, který nechal vyhladit Lidice a Ležáky. Krutý Kurt Daluege by se dožil 120 let

Obrázek uživatele Jan Palička
15.9.2017, 07:09

Reinhard Heydrich se právem pyšnil titulem kata českého národa. Po úspěšném atentátu na nenáviděného zastupujícího říšského protektora to ale byl jeho nástupce ve funkci Kurt Daluege, kdo se podílel na vypálení Lidic a Ležáků a popravách více než 1400 českých vlastenců. Dnes by tento nacistický ďábel oslavil 120. narozeniny. Jaký byl válečný zločinec, na jehož krutost bychom neměli zapomínat?

Nacistická okupace, kdy se z Československa po odtržení Sudet a osamostatnění se Slovenska, které vyhlásilo vlastní klerofašistický Slovenský štát, stal Protektorát Čechy a Morava, patří k nejtemnějším kapitolám naší moderní historie. V letech 1939 – 1945 v Protektorátu zahynulo či bylo nacisty zavražděno kolem 350 tisíc lidí. Ač naoko měl Protektorát vlastní vládu a prezidenta, fakticky neomezeným vládcem byl samotným Hitlerem jmenovaný říšský protektor.

Prvním protektorem po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl jmenován Konstantin von Neurath. Ač ve funkci setrvával až do roku 1943, již v roce 1941 ho fakticky nahradil jeho zástupce Reinhard Heydrich, údajně proto, že Hitlerovi se nezdálo, že von Neurath je k Čechům příliš schovívavý. Byl to právě talentovaný a ambiciózní generál policie Heydrich, kdo v roli zastupujícího říšského protektora rozpoutal v Protektorátu to pravé nacistické peklo, za což si vysloužil přezdívku „kat českého národa“.

Heydrich, který je často mylně považován za protektora, ač nikdy formálně tento úřad nezastával, se stal terčem operace Anthropoid, během níž na něj skupina československých výsadkářů úspěšně spáchala atentát, jehož následkům plynoucím ze zranění, která utrpěl, podlehl 4. června 1942. Na Heydrichovo místo zastupujícího říšského protektora nastoupil ředitel pořádkové policie, Kurt Daluege. Ten si s ním co do krutosti nic nezadal.

Na Daluegeho si mnoho lidí v souvislosti s nacistickou okupací Československa nevzpomene. Přitom to byl právě tehdy pětačtyřicetiletý rodák z polského Kluczborku, kdo po atentátu na Heydricha vyhlásil stanné právo a spustil nemilosrdné čistky nazývané druhou Heydrichiádou (o tu první se po svém nástupu do úřadu postaral sám Heydrich) a společne s K. H. Frankem byl strůjcem vyhlazení Lidic a Ležáků jako odvety za smrt Reinharda Heydricha.

Daluege za první světové války hrdinně bojoval za Německo a byl několikrát vyznamenán za zranění a za statečnost v boji. Po válce nejprve pracoval jako dělník a poté vystudoval stavební školu v Berlíně a živil se jako statik a projektant. Velmi záhy propadl nacismu a vstoupil do jednotek SA. Na přání samotného Hitlera v roce 1930 přestoupil do SS a pomáhal likvidovat vzbouřence v řadách svých někdejších jednotek. Na žebříčku hodností SS rychle stoupal a v hodnosti Gruppenführera byl nejprve jmenován velitelem pruské zemské policie a následně pak jako Obersgruppenführer ředitelem pořádkové policie.

Po jmenování zastupujícím říšským protektorem se Daluege spolu s rodinou přestěhoval na zámek v Dobříši. Ve funkci setrval jen krátce. Na jaře roku 1943 ho postihly dva silné infarkty a Hitler ho ze zdravotních důvodů odvolal. Přesto ale dokázal za několik málo měsíců nést zodpovědnost za několik tisíc životů. Po zbytek války žil Daluege na statku v Pomořansku, který dostal darem za své služby od Hitlera. K jeho dopadení spojenci došlo ve městě Lübeck a byl souzen v Norimberku jako významný válečný zločinec. Na žádost Československa byl ale vydán k soudu do země, v níž spáchal své zločiny.

Během soudního procesu byl Daluege arogantní, pohrdal československými autoritami a odvolával se na to, že jediný, kdo má právo ho soudit, je německá říše. Dále prohlašoval, že je milovaným vzorem několika milionů německých policistů a oddaným služebníkem Adolfa Hitlera, který nespáchal žádný zločin, jen plnil svou občanskou povinnost říšského Němce. 23. října byl Daluege shledán vinným ve všech bodech obžaloby a následujícího dne byl oběšen na dvoře pankrácké věznice. Jeho ostatky byly pohřbeny do neoznačeného hrobu na hřbitově v Ďáblicích, vedle stovek mužů a žen, které on sám pohnal před popravčí četu.

Zde si připomeňte hrdiny, kteří sprovodili ze světa Reinharda Heydricha.


Komentáře