fb pixel Procházka po památkách Říma | G.cz
Bazilika stojí mezi dvěma náměstími, Piazza del’Esquilino na severozápadě a Piazza Santa Maria Maggiore na jihovýchodě, odkud je vstup. Na tomto náměstí stojí Mariánský sloup od Carla Maderny z roku 1614, který se stal vzorem pro stovky barokních sloupů po celé Evropě. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších kostelů v Římě a zachoval se v původní podobě jako příklad starověké římské baziliky. Má exteritoriální status a patří Vatikánu. Pxhere.com