fb pixel Procházka po památkách Říma | G.cz
Bazilika se celým jménem nazývá Arcibazilika Nejsvětějšího Spasitele a byla založena císařem Konstantinem roku 313. Ani jí se v průběhu staletí nevyhnula celá řada stavebních úprav. Je součástí stavebního komplexu Laterán, který byl až do 14. století sídlem papežů a kde sídlí také Lateránská univerzita. Bazilika stojí na troskách pevnosti a kasáren císařské jízdní gardy, která podporovala Konstantinova soupeře Maxentia a byla po bitvě na Milvijském mostě zrušena. Jedná se o biskupský kostel - katedrálu města Říma s titulem Basilica Maior, což je dodnes hodnostně nejvyšší kostel v katolické církvi. By MrPanyGoff - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52179213