fb pixel Procházka po památkách Říma | G.cz
Pantheon je starověký kruhový chrám v Římě, který byl původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 je zasvěcený Panně Marii mučedníků. Patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec. Od starověku se Pantheon považoval za jedinečnou stavbu a i posléze sloužil jako vzor pro mnoho slavnostních veřejných staveb, zejména od poloviny 18. století. Chrám od raně křesťanské doby dodnes slouží jako významný katolický kostel a oblíbené místo církevních slavností i svateb. Pixabay.com