fb pixel Ďáblovo číslo 666: Označuje Satana, papeže, nebo Billa Gatese? Původ symbolu je zakořeněn v Bibli – G.cz
Vyhledávání

Ďáblovo číslo 666: Označuje Satana, papeže, nebo Billa Gatese? Původ symbolu je zakořeněn v Bibli

Zdroj: Jacob de Backer - Own work (BurgererSF), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22376613

666, tedy Ďáblovo číslo, nebo také Číslo šelmy. Odpradávna se jedná o symboliku zla, případně o číselné vyjádření jména samotného Satana. Původ čísla lze nalézt v knize Nového zákona Zjevení svatého Jana, kde je číslo pravděpodobně interpretováno v dobovém kontextu. V průběhu dějin v tomto symbolu a jeho hodnotě lidé přesto spatřovali mnohé. Od císaře Nerona přes Adolfa Hitlera až po Billa Gatese. Samotné číslo pak v některých lidech může vzbuzovat dokonce až chorobný strach, za kterým se může skrývat buďto podstata zla, nebo čistá psychologie a přirozené funkce mozku.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 7.3.2021, 08:15

Psychologie, nebo vyšší moc?

Skrývá se za ďáblovým číslem 666 opravdu mysticismus, vyšší moc, tajemno a samotná podstata zla, nebo se jedná o pouhou psychologii hrající si s naší myslí? Je 21. století a moderní společnosti a světu vládne věda. Na magii, mystično, zázraky a ďábly věří málokdo. Především tedy v ateistických společnostech, do nichž ta česká neodmyslitelně patří.

Přesto samotné číslo 666 a podobné symboly vzbuzují v lidech respekt, nejistotu i strach, a to už od nepaměti. Zcela pravděpodobně existuje mezi lidmi mnoho výjimek, přesto si zkuste svou odvahu, pověrčivost a prozíravost ověřit. Přesně o půlnoci si stoupněte před zrcadlo, ideálně ve chvíli, kdy budete sami doma, a velice zřetelně a plným hlasem proneste ďáblovo číslo, tedy ŠEST ŠEST ŠEST. Klidně si do svého prohlášení zamíchejte i něco o tom, jak vyzýváte Satana. Pozorujte zrcadlo a sledujte, co se odehrává za vámi, ideálně se neotáčejte. Jako vhodné místo k pokusu poslouží například také temný sklep.

Stane se něco? Zcela pravděpodobně nestane. Příjemný pocit to ve vás však, pokud tedy nejste satanistou či onou výjimkou, nevzbudí. Právě naopak, bude vám z celé situace nepříjemně. Skrývá se za tím něco většího, vyšší energie či samotné zlo? Opět, zcela pravděpodobně ne. Jedná se o čistou psychologii. S tím vědomím, že se jedná o symbol zla totiž k samotnému symbolu člověk přistupuje. Nálada a smysly se situaci přizpůsobují, i mozek si je symboliky dobře vědom. Jedná se v podstatě o jednoduchou asociaci, podobně jako když pomyslíte na dobré jídlo a začnou se vám sbíhat sliny. 666 a podobné symboly jsou v lidech historicky zakořeněny jako symboly zla, s kterým si většina lidí asociuje strach, nejistotu a obavy.

Ve výsledku se pak člověk bojí nebo obává a vlastně ani neví proč a čeho. Jen si je jednoduše vědom toho, že je to symbol zla. Na podobném principu fungovaly v minulosti populární řetězové e-maily, kde měl příjemce za úkol poslat zprávu dál, jinak by ho přišel postrašit duch zemřelého člověka nebo oživlá panenka s nožem v ruce. Nereálná situace. Mnoho lidí si však řeklo, proč to riskovat. S ďáblovým číslem je to podobné. Kde se však tento psychologický efekt u čísla 666 vlastně vzal a kde se vzalo samotné číslo?

666 jako Číslo šelmy

Symbolika zla je různorodá a odpradávna se mění a vyvíjí. Číslo 666 má mnoho označení, někdy je nazýváno ďáblovým či satanovým číslem, jindy se hovoří o čísle šelmy. Počátek konceptu lze nalézt v knize Zjevení svatého Jana Nového zákona, podle něhož je dané konkrétní číslo symbolem a označením antikrista.

„A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a to číslo je šest set šedesát šest.“ – Zj 13, 16-18

Většina rukopisů pak uvádí číslo 666, některé se ale zmiňují i o čísle 616. Kritická vydání Nového zákona však na základě stáří rukopisů uvádějí za nejpravděpodobnější hodnotu čísla šelmy právě 666. K pochopení celého konceptu onoho čísla šelmy je však potřeba důkladně znát knihu Zjevení svatého Jana neboli Apokalypsu, mimo to také její historický kontext. Třináctá kapitola knihy se zmiňuje o dvou šelmách, z nichž jedna je jakýmsi pozemským ztělesněním Satana v boji s Bohem, druhá šelma zcela slouží té první.

Pokud bychom situaci popsanou v knize zasadili do tehdejšího kontextu, budeme se pravděpodobně bavit o symbolice, jež napomíná a poukazuje na křesťany v Malé Asii, jejichž bezvýchodná situace tehdy ležela v Božích rukou. Ti si poté museli zvolit, zda budou stát při Bohu a Kristu, nebo se poddají nárokům římské říše a podstatu božství si promítnou do císaře, jehož budou uctívat. Toto vysvětlení by dávalo smysl z hlediska historického kontextu, nicméně knihu lze vykládat i mnohými jinými způsoby. Jedním z nejčastějších výkladů je tvrzení, že kniha je jakýmsi poselstvím o teologii dějin, jimž vládne Kristus, současně také o strukturách zla, které vystupuje proti.

Papež, Hitler, nebo Pepa?

Výkladů je spousta a kontext může být jakýkoliv, což do celé situace přináší notnou dávku zmatku. Číslo 666 tak v průběhu dějin symbolizovalo mnohé. Mohlo být číselným vyjádřením jména Šelmy či Satana, německý teolog Martin Luther vztahoval číslo dokonce na samotného papeže, jehož označoval za antikrista, některé sekty zase čísla zneužívají ke svým argumentům o konci světa. Někdy jsme svědky i absolutního fanatismu, kdy někteří jedinci považují za znamení zla například i tři šestky na čárovém kódu a proti danému produktu poté bojují.

Lidé si poté číslo interpretují v podstatě ve všem. Někdy to skoro až vypadá, jako by byl vlastně každý antikristem. Následují nejpopulárnější příklady. Pokud se písmeno „A“ počítá jako 100, písmeno „B“ jako 101 atd., jméno Hitler dá dohromady součet 666. Problémem je však absolutní náhodnost zvoleného počátečního čísla 100. Pokud by písmeno „A“ mělo hodnotu 158, tedy telefonní číslo policie, hodnotu 666 by získalo jméno Pepa. Jedno z nejčastějších jmen v České republice by tedy symbolizovalo antikristy.

Fóbie

Podobné interpretace jsou spojovány například také s Billem Gatesem, jehož jméno dá v ASCII určitý součet a člověk poté může výpočtem dojít až k ďáblovu číslu. Jedním z nejčastějších terčů pro interpretaci hodnoty čísla je však Adolf Hitler. Někdy je s číslem dokonce spojován i samotný Kristus. Většina těchto případů pak zní ve výsledku absurdně, přičemž věda tuto činnost považuje za algebraickou a numerickou gymnastiku. Výsledky podobných výpočtů jednoduše odpovídají přáním vykladačů. Zdali je v číslu opravdu cosi zakořeněno, zřejmě již nikdo nezjistí. Velice pravděpodobně však podstatu tomuto symbolu naprosto „náhodně“ přiřknuli lidé, stejně jako čemukoli jinému. Skutečností ovšem je, že číslo v některých lidech vzbuzuje strach, a jedná se dokonce o fóbii. Ta se odborně nazývá hexakosioihexekontahexafobie a jejím principem je chorobný strach z čísla 666. Těžko se děsivému efektu ďáblova čísla divit, když už jen samotný název fóbie zní jako ta nejhorší kletba.

Podobné články

Doporučujeme

Další články