fb pixel 9 nejkrásnějších lesů na světě – G.cz
Vyhledávání

9 nejkrásnějších lesů na světě

Možná jsou někde i hezčí lesy, ale tyhle stojí za návštěvu!

Pavel Vondráček
Pavel Vondráček 25.12.2016, 09:30

Přelom jara a léta je ideální dobou pro návštěvu lesa. Žádné davy houbařů – jen vy a les. Ale jaký les? Slavný rakousko-britský filosof Ludwig Wittgenstein proslul mnoha výroky, z nichž nejznámější je tento: „O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ A protože nelze popsat několika větami krásu lesa, raději vám ukazujeme mlčenlivé fotografie. A nejen, že o lese se nedá mluvit, v lese se navíc mlčí. Zde je několik kandidátů na titul Nejkrásnější les na světě.

1. Ardeny, Francie

Pohoří Ardeny leží sice převážnou částí v Belgii a Lucembursku, ale malou částí na jihozápadě zasahuje také do francouzského departmentu Champagne - Ardenne. Zdejší hluboké lesy byly považovány za neprůchodné a nevhodné pro pohyb velkých armád. Paradoxně právě proto se zde konaly tři velké krvavé bitvy v první i druhé světové válce. Dodnes se jedná o velice řídce osídlenou oblast, kde se můžete pohybovat celý den, aniž byste narazili na člověka.

2. Les mezi Broumovem a Třemi Sekerami, Česká republika

Za nejkrásnější les samozřejmě každý člověk považuje ten, v němž vyrůstal. Já vyrůstal v českobavorském pohraničí poblíž Mariánských Lázní. Kousek od naší chalupy v obci Tři Sekery začínal les. Hluboký, tmavě zelený, vlhký. Ale až do roku 1989 se do něj nesmělo vstoupit. Hranice, železná opona, dráty, pohraničníci, výstřely, vrtulník přelétávající podél hranice, štěkající psi. Když jsem se tam dostal poprvé v roce 1990, byl jsem překvapený. A to trvá dodnes. Smrkový les promíchaný s podhorskými bučinami, nezregulovaná koryta potoků, zachovalý mechový podrost, žádná lidská sídla, ticho a prázdno. Projel jsem Evropu křížem krážem, ale nikde jsem neviděl tak krásné, čisté a vlhké lesy jako mezi Třemi Sekerami a Broumovem na Tachovsku.

3. Meerdaal, Belgie

Jasně, taky mne to sexuálně explicitní spojení napadlo: Meerdaal v lese. A taky je opravdu doložitelné, že se v lese Meerdaal lidé milovali už v římské éře. Archeologické nálezy svědčí o jeho osídlení již před dvěma tisíci lety. V jedné lokalitě se našlo i několik olejových lamp s erotickými hetero i homo sexuálními scénami.

Dnes je Meerdaal domovem kapitálních kusů jelena a prasete divokého. Les je i velkým turistickým lákadlem, těžba je zde omezována a les se tak podobá spíše lesoparku.

4. Arashiyama, Japonsko

Bambusový les Arashiyama na okraji japonského velkoměsta Kjóto. Jiný, neobvyklý, totálně vertikální svět. Tak jiný, že jej nelze porovnat s žádným evropským lesem. Absolutně čistý, upravený, oku lahodící svět. Když se bavíte s někým, kdo procestoval celý svět a položíte mu otázku, která země je nejvíce odlišná od Česka, často uvede Japonsko. Nejen vizuálně, ale i estetikou krajiny, pravidly společenského chování, nebo třeba i přístupem k lesu. Když do něj vstoupí, mlčí.

5. Schwarzwald, Německo

Velké pohoří Schwarzwald (Černý les) na jihozápadě spolkové země Bádensko-Württembersko je jednou z turisticky nejnavštěvovanějších částí země. Asi 15 km od pramene Dunaje se nachází v mělkém údolí malá rezervace chránící podmáčená lesní společenstva. Na jejím okraji, v mladém lese, vždy na jaře rozkvétají miliony divokých narcisů. Jejich žlutá barva ostře kontrastuje s mléčně tmavou modří podvečerního lesa. Je to jedna z nejvíce fotografovaných scenérií Německa.

6. Hallerbos, Belgie

U města Halle v Belgii, 25 km jižně od Bruselu, roste smíšený les. Z jedné třetiny ho tvoří jehličnany, zbylé dvě třetiny obsadily buky, duby a jeřabiny. Za první světové války byly všechny vzrostlé stromy vykáceny německou armádou. Znovuvysazení lesa začalo po roce 1930. Tento mladý a malý les (jen asi 550 hektarů) je ale proslulý svými nekonečnými porosty ladoňky britské (Hyacinthoides non-scripta). Modré zvonečky rozkvétají na konci dubna a kvetou až do konce května. Lesem vedou dvě pěší stezky – a protože zelená a modrá uklidňují – vždyť se také říká, že „zelená a modrá pro blázny dobrá“ – potkáte v lese velké množství interesantních lidí, tedy těch, kteří zde hledají klid od stresu – učitele, novináře, lékaře, umělce...

7. Karpatské lesy, Rumunsko

Je težké vybrat ten nejhezčí les v celém karpatském oblouku. Já osobně mám nejraději mohutné dubové a bukové lesy v pohoří Trascau v západní části středního Rumunska. Nikde v Evropě nenajdete tak funkční propojení lesa, pastvin, luk a polí jako právě zde. Ve vynikajícím dokumentu BBC věnovaném Karpatům vystupuje jako nečekaný průvodce i britský následník trůnu princ Charles, který tvrdí, že „Karpaty jsou poslední nenarušenou pastorální krajinou v Evropě“. Sám jezdí na dovolenou právě do Karpatských lesů poblíž města Sighisoara. Pokud se chcete volně pohybovat v pralesovitém lese a nechcete platit vstupné jako na Boubíně, vypravte se právě sem.

8. Kantaberské pohoří, Španělsko

Když letíte z portugalského Lisabonu do Paříže, nebo na jiná letiště západní Evropy, často vede letecká trasa nad lesy španělského Kantaberského pohoří. Napravo od něj, ve vnitrozemí Španělska, je krajina žlutá a béžová – známka sucha. Nalevo od pohoří a v horách samotných je země zelená a černá – známka vlhka. Kantaberské pohoří je bariérou pro průnik vlhkosti postupující od Atlantiku do vnitrozemí. Silný oceánský vítr od severovýchodu žene na pevninu téměř po celý rok dešťové mraky. Ve zdejších lesích spadne až 2500 mm vody za rok a pomáhá tak vytvořit okouzlující a turisticky téměř neznámou krajinu plnou lesů s mohutnými duby.

9. Halnaker, Anglie

Pár kilometrů od vesnice Halnaker v hrabství West Sussex je tunel. Tunel z křovin a stromů. Zdejší krajina je typická rozptýlenou zelení, převažují pastviny a pole. Jednotlivé usedlosti spojují úvozové cesty, vyhloubené ve zdejší vápencové půdě. Zatímco okolí je intenzivně obděláváno, do úzkých lesů lemujících úvozy se téměř nezasahuje. Houštinami vedou jen tunelové cesty, udržované s příkladnou britskou pečlivostí. Zastřihují se jen konce větví a tato trpělivá činnost se zde děje již několik set let.

A TADY máte ještě 5 magických, divokých i strašidelných lesů jako z pohádky.

Podobné články

Doporučujeme

Další články