fb pixel 13 fotek stád a hejn, ze kterých vás budou oči přecházet – G.cz
Vyhledávání

13 fotek stád a hejn, ze kterých vás budou oči přecházet

Zdroj: Yair Dzur

Když se shlukují lidé, většinou z toho jde spíš hrůza. V případě zvířat se ale můžeme kochat. Tedy pokud stojíme v bezpečné vzdálenosti.

Barbora Vrablíková
Barbora Vrablíková 20.5.2015, 14:00

1. Pižmoni severní

Fotografovi se podařilo zachytit stádo těchto roztomilých hromotluků v jednom z jejich největších domovů, v Kanadě. Hodně početné skupiny (kolem 100 kusů) můžete spatřit v zimě, kterak vypásají pupeny, větve, uschlé trávy a další vegetaci na vichřicí vyfoukaných svazích kopců. Jsou blízcí příbuzní ovcí, ale jejich tělo váží skoro půl tuny. Když se stádo těchto huňáčů rozeběhne, dosahuje rychlosti až 60 km/h, a je proto dobré se mu klidit z cesty.

2. Holubi domácí

Holubi sice nejsou ve městech většinou vítaní, málokdo by však mohl s čistým svědomím prohlásit, že s úžasem nehledí na jejich vznášející se hejno. Zajímavé je, že jeho pohyb neřídí jen jeden lídr, ale podle situace a potřeby jsou ve vedení vždy ti právě nejvhodnější jedinci.

3. Rejnoci manta

Ač se tyto paryby tropických a subtropických oceánů můžou jevit děsivé, pro větší než malé živočichy jsou naprosto neškodné (živí se převážně planktonem). Do velkých hejn se akumulují během páření, jinak žijí samotářským životem nebo se shlukují do malých, neorganizovaných skupinek. Být potápěči, co byste na tohle setkání řekli?

4. Žirafy

Pokud spatříte stádo žiraf, tak vězte, že se s největší pravděpodobností jedná o samice s mláďaty. Pohromadě jich většinou žije deset až dvanáct a funguje mezi nimi pozoruhodná organizace. Například pastvy se vždy několik z nich neúčastní, aby dohlížely na bezpečí potomků, po jídle se zase vymění. Žirafí samci žijí sami a k samicím se přibližují jen o námluvách. Ty jsou ovšem také velmi pozoruhodné, až bizarní - však se podívejte na TENTO článek!

5. Kaloni plaví

Fotografie zachycuje tyto roztomilé tvory během migrace v zambijském národním parku Kasanka. Přesun asi 8 milionů kaloňů je považován za jednu z největších afrických migrací savců a vytváří nejhustší masu teplokrevných savců na světě.

6. Vířící hejno ryb

Pohyb rybích hejn je bez vzájemných tlačenic organizován v kompaktních útvarech, jako by všechny jedinci tvořili jedno tělo. Řídí se přitom jednáním okolních kusů a vlastností prostředí - vůdčí kus v rybích hejnech úplně chybí. Algoritmus tohoto dokonalého sladění je dokonce v současné době využíván pro vylepšování umělé inteligence.

7. Sloni afričtí

Toto tanzánské stádo je s největší pravděpodobností (podobně jako v případě žiraf) tvořeno samicemi s mláďaty a řízeno dominantní samicí. Bývá velmi semknuté a emocionálně provázané, což dokazuje časté truchlení nad mrtvými těly uhynulých jedinců.

8. Labutě zpěvné

Mnohdy i tisícihlavé hejno této menší příbuzné labuti velké u nás můžeme spatřit jen při průtahu na začátku zimy. Obývá totiž chladnější subarktické oblasti. Na této fotografii je hejno labutí, zimující na turisty vyhlášeném sopečném jezeře Kušaro-ko na japonském ostrově Hokkaidó.

9. Kladivouni bronzoví

Pokud jste příznivci potápění v Indonésii, připravte se na setkání se stádem těchto bizarních žraloků. Jako jediní kladivouni vytváří obrovská hejna, tvořená zejména samicemi. Potápěčů se většinou bojí, přesto na rozdíl od rejnoků mohou budit oprávněnou hrůzu i v člověku, kterého v krajních situacích už několikrát napadli.

10. Sobi polární

Během jarní migrace se seskupují menší stádečka, aby se zformovala do ohromných stád o 50 až 500 tisíců jedincích. Během podzimní migrace se v období říje skupiny zase zmenší a na zimu se uchylují do lesnatých oblastí, kde pod sněhem vyhledávají potravu. A je na ně nádherná podívaná!

11. Plameňáci růžoví

Tito krásně růžoví, dlouhonozí ptáci jsou s oblibou vyobrazováni na různých logách a etiketách coby jeden ze symbolů tropů. Bodejť by ne, vždyť ušlechtilý, štíhlý tvar jejich těla je signifikantní a atraktivní. Vyskytují se i v jižní Evropě. Pokud chceme spatřit hejno plameňáků ve volné přírodě, musíme nejblíže do Itálie či Chorvatska.

12. Delfíni mexičtí

Sociální skupinu delfínů obvykle tvoří přibližně dvanáct jedinců, na místech s hojností potravy se však můžou dočasně zformovat až do několikatisícového stáda. Pokud větší či menší skupinu těchto inteligentních savců uvidíte někam velmi rychle uhánět jak o život, moc se romanticky nerozplývejte. Zřejmě totiž o život skutečně bojují, neboť je stíhá dravá kosatka.

13. Ovce na Novém Zélandu

Chov skotu má na Novém Zélandě dlouhou tradici a dobré jméno - místní vlna a jehněčí získaly mezinárodní věhlas. V současné době zde připadá deset ovcí na jednoho člověka. Oproti minulosti je toto však výrazný pokles, neboť ještě v roce 1980 tu žil dvojnásobek těchto zvířat.

Jak to funguje v ptačím hejnu? Proč se ptáci nesrazí? Odpovědi najdete v TOMTO článku!

Podobné články

Doporučujeme

Další články