fb pixel Alkohol, násilí a sex s příbuznou: Udělal Hitlerův otec z malého Adolfa monstrum? – G.cz
Vyhledávání

Alkohol, násilí a sex s příbuznou: Udělal Hitlerův otec z malého Adolfa monstrum?

Ke stáru despotický Alois Hitler propadl alkoholu. To se mu stalo osudným.
Zdroj: wikipedia.com

O nacistickém vůdci Adolfu Hitlerovi bylo napsáno mnoho knih a jeho život je historiky do značné míry probádán. Rouškou tajemna je nicméně obestřen jeho otec Alois. Jaký byl muž, který zplodil a vychoval nejhoršího válečného zločince a strůjce masových vražd? A byl to právě starý Hitler, který probudil ve svém synovi všeobjímající nenávist?

Jan Palička
Jan Palička 26.1.2018, 07:00

Říká se, že ty nejzápornější postavy bývají nejvíce fascinující a to jak v románech, tak v historii. Proto bezesporu jednou z nejvíce fascinujících osobností světových dějin je vůdce nacistické třetí říše Adolf Hitler. Jeho život se zdá být dokonale zmapován, jaký byl ale život toho, kdo Hitlera přivedl na svět?

Když Adolf Hitler hovořil nebo psal o svém dětství v rakouském Braunau am Inn, vzpomínal téměř výhradně jen na matku Klaru, kterou miloval a jejíž smrt ho hluboce zasáhla. Na informace o otci Aloisovi, se kterým měl špatný vztah, byl skoupý. A možná právě trauma z otce zapříčinilo, že se z Hitlera stalo nelidské monstrum.

Hitlerův otec Alois se narodil v roce 1837 v obci Strones v Dolním Rakousku selce Marii Anně Schicklgruberové. Do jeho křestního listu nebyl uveden žádný otec a pouze bylo poznamenáno, že Alois, který až do dospělosti nosil příjmení své matky, je nelegitimní. O tom, kdo byl skutečným dědečkem Adolfa Hitlera, se dodnes vedou spory.

Jeden z kandidátů na otce Aloise Hitlera byl muž jménem Johann Georg Hiedler, který si v Aloisových pěti letech vzal jeho matku. Není ale jisté, zda chlapce nezplodil spíše jeho bratr Johann Nepomuk Hütler, který Aloise spolu s jeho dědečkem Johannesem Schicklgruberem vychovával.

Alois, tehdy ještě Schicklgruber, se nejprve učil obuvnickému řemeslu, svou kariéru po škole ale našel v armádě, kde se stal nejprve pohraničníkem a následně celním úředníkem. Kariéra celníka mu následně zůstala po celý život a díky ní procestoval téměř kompletní území tehdejšího rakouského císařství.

Zlom v životě Aloise Schicklgrubera nastal v roce 1876, kdy tehdy čtyřiaosmdesátiletý manžel jeho matky prohlásil, že je jeho otcem a přeje si, aby Alois měl jeho jméno. Je ale možné, že skutečným otcem byl jeho tehdy už mrtvý bratr a on si pouze přál, aby tehdy téměř čtyřicetiletý Alois nosil rodové jméno. Kněz na matrice ovšem nenapsal do Aloisových dokumentů ani Hiedler ani Hütler, ale Hitler, jelikož pravopis tehdejší němčiny nebyl ustálený. Nevědomky tak vytvořil nejvíce nechvalně proslulé jméno v historii.

Za svůj život zplodil Alois Hitler s různými ženami hned 9 dětí. Jen čtyři včetně Adolfa se ale dožily dospělosti. V mládí měl nejprve nelegitimního potomka s neznámou dívkou, kterou následně odvrhl a dítě zemřelo. Místo ní se kvůli majetku oženil s bohatou dcerou celního úředníka Annou Glasslovou. Už krátce po svatbě ale začal udržovat poměr s Franziskou Matzelsbergerovou, s níž měl dvě děti. O nevěře jeho tehdejší manželka věděla, nicméně rozvést se nemohli, tak Alois jen vyčkával, než zemře a pak se oženil s Franziskou.

Ani druhé manželství Aloise Hitlera nebylo prosté nevěry. Jeho milenkou se stala mladá Klara Pölzlová, kterou zaměstnával jako hospodyni. Když s ním otěhotněla, nastal problém, jelikož byla jeho příbuznou. V případě, že by Aloisovým otcem byl Johann Georg Hiedler, byla by jeho sestřenicí, pokud jím byl jeho bratr Johann Nepomuk Hütler, pak byla Klara Aloisovou neteří. Adolf Hitler se tak narodil z incestního vztahu.

Když se Adolf Hitler narodil, bylo jeho otci již 52 let a byl pedantským agresivním alkoholikem, který často v záchvatech vzteku bil jak děti, tak jejich matku. Vzhledem k tomu, že věděl, jak malý Adolf svou matku miluje, často jí ubližoval i za jeho přečiny, jelikož věděl, že tím působí chlapci psychické utrpení. Chtěl, aby se Adolf stal rovněž celníkem, ale to se chlapci příčilo. Protože syna Aloise juniora, kterého měl Alois Hitler se svou druhou manželkou Franziskou, vydědil a ostatní synové zemřeli, zůstal Adolf jeho jediným mužským dědicem. Zříci se ho nemohl, ale dával mu najevo svou nelibost.

Alois Hitler, který i v penzi chodil v uniformě a nechával se oslovovat hodností, zemřel během jedné ze svých četných návštěv hospody. Ráno 3. ledna 1903 usedl v hostinci Wiesinger na gauč, poručil si víno a noviny a než mu je hostinský stačil přinést, zemřel na infarkt. Pro tehdy třináctiletého Adolfa Hitlera to bylo vysvobození, jelikož se vymanil ze spárů despotického otce. O čtyři roky později zemřela i Hitlerova matka Klara, která byla společně s Aloisem pohřbena v městečku Leonding. Jejich ostatky byly ale v roce 2012 vykopány a hrob zlikvidován, aby se nestal poutním místem. Spíše než tím byl ale připomínkou muže, jehož povaha vytvořila z vlastního syna psychopata.

O posledních hodinách Aloisova syna Adolfa se dočtete zde.

Podobné články

Doporučujeme

Další články