fb pixel 75 let od popravy Josefa Mašína: 6 faktů ze života hrdinného československého odbojáře – G.cz
Vyhledávání

75 let od popravy Josefa Mašína: 6 faktů ze života hrdinného československého odbojáře

Ani nacistické mučení nedokázalo Josefa Mašína zlomit. Do poslední chvíle byl věrný Československu.
Zdroj: wikipedia.com

Josef Mašín patřil k největším československým válečným hrdinům. Neohrožený veterán 1. světové války a legionář se během nacistické okupace neváhal postavit Němcům a jako odbojář položil život za Československo, které miloval. Co bychom o něm měli vědět?

Jan Palička
Jan Palička 30.6.2017, 17:37

1) Mládí a vyhazov z vojenské akademie

Josef Mašín se narodil 26. srpna 1896v Lošanech u Kolína do rodiny sedláků Aloise a Marie Mašínových. Od mala ho lákala vojenská kariéra, a tak po absolvování kutnohorského gymnázia a vystudování hospodářské školy v Roudnici nad Labem nastoupil na sklonku první světové války do rakouské důstojnické akademie. Zde ale zažil hořké zklamání. Přestárlí oficíři, kteří zde vyučovali, se drželi dávno překonaných vojenských strategií z dob napoleonských válek a odmítali akceptovat moderní techniky vedení boje. Po roce studia byl Josef Mašín vyloučen, když byl během zkoušky tázán jedním z důstojníků na výherní strategii rakouské armády. Mašín jen s ironickým úsměvem odpověděl „Säbel hoch und hurrah!“ (šavle vzhůru a hurá). Namísto pokračování ve studiu byl Josef Mašín ‚za odměnu‘ poslán na ruskou frontu.

2) Legionář a válečný veterán

Měsíc po odvedení na frontu s 36. pěším plukem Mašín raději utekl do ruského zajetí a zanedlouho zde vstoupil do zformovaných československých legií. Jako legionář bojoval na východní frontě mezi lety 1916-1921. Během působení v legiích konvertoval k pravoslaví a přijal jméno Vladimír. Účastnil se mnoha bojů a několikrát byl zraněn a vyznamenán, mimo jiné v památné bitvě u Zborova. Do Československa se vrátil jako hrdina a pokračoval ve vojenské službě vlasti. Absolvoval granátnický kurz a jako štábní kapitán začal sloužit u dělostřelectva. Už coby válečný veterán a uznávaný voják se oženil v roce 1929 se Zdenou Novákovou, s níž měl 3 děti.

3) Obojář proti nacistické okupaci

Z armády byl Mašín suspendován bezprostředně po německé okupaci. Důvodem bylo, že odmítl uposlechnout rozkaz neklást nacistům odpor a přísahal, že bude bránit svou vlast. Když mu to nebylo umožněno učinit jako vojákovi, stal se jedním z nejtvrdších odbojářů v celém Československu. V rámci odbojové skupiny Tři králové spolu s podplukovníkem Josefem Balabánem a štábním kapitánem Václavem Morávkem shromažďovali pro odboj zbraně, prováděli sabotáže, včetně přípravy bombových útoků v Berlíně, a předávali informace exilové vládě v Londýně. K odhalení Mašína došlo v květnu roku 1941, kdy byl po divoké přestřelce s Gestapem těžce zraněný zatčen v tajném bytě v dnešní Čiklově ulici v Nuslích.

4) Zatčení a mučení

Po zatčení byl Mašín Gestapem krutě mučen. Byl však jedním z mála, kterého ani fyzické týrání nezlomilo a kladl při výsleších aktivní odpor, s gestapáky se dokonce pral, a výslechy proto musel absolvovat ve svěrací kazajce přivázaný k židli. Proběhlo několik neúspěšných pokusů o Mašínovo vysvobození, v rámci mučení byl svědkem i mučení své ženy, ale nikdy nic neprozradil. Na cele se dvakrát neúspěšně pokusil o sebevraždu, poprvé se pokusil rozdrtit si hlavu topením, podruhé si překousat zápěstní tepny. Pobyt v nacistickém vězení změnil Mašína k nepoznání. Rapidně zhubnul, přišel téměř o všechny vlasy a zuby a jeho tělo bylo pokryté hnisajícími ranami a boláky. Ani přesto všechno se ho nacistům nepodařilo zlomit.

5) Poprava

Po atentátu na Reinharda Heydricha byl zmučený Mašín ve vězení nacisty vyzván, ať tento atentát odsoudí. Mašín jen vmetl příslušníku Gestapa, že jediné čeho lituje je, že nemohl Heydricha zabít vlastníma rukama sám. Za to byl stanným soudem 30. června 1942 odsouzen k trestu smrti, který byl ještě téhož dne mezi 19 a 20 hodinou vykonán zastřelením na kobyliské střelnici. Se spoutanýma rukama za zády se Mašín tváří v tvář popravčí četě postavil do pozoru a zvolal: „Ať žije Československá republika!“. Jeho tělo bylo spolu s těly dalších 70 popravených osob převezeno do krematoria a spáleno. Kde ostatky skončily, nikdo přesně neví. Po válce byl Josef Mašín povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála, po sametové revoluci pak na generálmajora.

6) Osud Mašínovy rodiny

Mašínova manželka Zdena byla rovněž vězněna a mučena Gestapem. Po válce obdržela vyznamenání Československého válečného kříže, ale po nástupu komunistů k moci byla odsouzena za protikomunistickou činnost na 25 let vězení, kde v žalostném stavu zemřela v roce 1956. Do dějin se zapsali hlavně Mašínovi synové Josef a Ctirad. Stejně jako jejich otec milovali svou vlast a nenáviděli totalitu, která ji zachvátila. Na jejich protikomunistický odboj je dodnes pohlíženo kontroverzně, neboť při útěku na Západ zabili 2 příslušníky SNB a několik příslušníků východoněmeckých ozbrojených složek. Pro jedny jsou bratři Mašínové hrdinové, kteří se vzepřeli komunistické moci a jejím představitelům, pro druhé vrazi. Jejich sestra Zdeňka byla po celý život komunisty za čin svých bratrů perzekuována. Ale stejně jako její otec, ani ona jako jediná v současné době stále žijící členka rodiny Mašínů nikdy nebyla zlomena a vždy byla hrdá na to, že je Mašínová, a ctila ideály svobody a demokracie.

Tady si pak můžeme připomenout dalšího československého hrdinu, generála Heliodora Píku popraveného komunisty.

Podobné články

Doporučujeme

Další články