SATIRA: 15 opravdu užitečných věcí, které by měli dělat účastníci Klimakempu 2019… Ale nedělají je! – G.cz
Vyhledávání

SATIRA: 15 opravdu užitečných věcí, které by měli dělat účastníci Klimakempu 2019… Ale nedělají je!

Být in a trendy je jistě fajn, zvlášť když se to týká záchrany naší země i Země a budoucnosti nás všech. Jenomže je to skutečně spásné řešení před proklamovanou apokalypsou? Není. Nic není jednoduché, a pokud by účastníci Klimakepmu měli být skutečně přínosem pro přítomnost i budoucnost nás všech, měli by se soustředit hlavně na následující věci.

Adam Brandejs
Adam Brandejs 5.7.2019, 08:00

1. Shromáždit balíky sena a slámy z okolních polností a vystavět z nich protihlukové stěny nebo zábrany proti popíračům globálního oteplování / AGW. To samé se dá provést i s pomocí starých pneumatik, které mohou navíc posloužit coby hrázky na malých vodotečích k účinnějšímu zadržování vláhy v krajině.

2. Nebýt srabi a pozvat na své osvětové přednášky i odborníky, kteří nesouhlasí s jejich primárními tezemi. Našlo by se jich dost, i takových, kteří by pozvání na Klimakemp rádi přijali.

3. Řádně se vzájemně prolustrovat, co se týče oblečení – kde a za jakých podmínek bylo vyrobeno, tzn. jak moc je to „fair-trade“ a (i pokud je to fair-trade jak bič, třeba z Austrálie) přes jak velký kus světa a čím k nám muselo přicestovat. Nejlepší známku dostanou ti, kdo mají oblečení vyrobené do 100km vzdálenosti z místních surovin místními lidmi (možné řešení, viz bod 10).

4. Nepoužívat jednorázové (plastové) obaly a nádoby na vodu – plast, i posléze recyklovaný, totiž stále zůstává v přírodním koloběhu.

5. Vyloučit ze svého středu ty, kdo (se ho)nosí kupříkladu dnes tak trendy batohy Re-Kånken od Fjällrävenu – až je zahodí, bude se muset plast tak jako tak nějak zlikvidovat, protože se v přírodě sám od sebe nerozloží.

6. Mírnit, či zcela odvrhnout konzumaci alkoholických a oxidem uhličitým sycených nápojů jejich uhlíková stopa totiž v souhrnu představuje více než 1 kg CO2 na 1 litr vyrobené a zalahvované tekutiny, alko- i nealkoholické.

7. Nanosit místním babičkám (dědečkům) uhlí do sklepa, aby jim v zimě nebyla zima. Případně také zamést mour, ten nasypat do vypitých petek a zalít to olejem z friťáku – vznikne tak briketa-raketa s vynikající výhřevností.

8. Zdržet se sexu a neplodit potomstvo, které za a) bude už svou samotnou přítomností na zeměkouli představovat další zátěž pro životní prostředí, b) a to samo již bude tak zničené a země stěží obyvatelná, že přivést dnes na svět dítě znamená být sadista (tak to aspoň někteří z nich s vážnou tváří tvrdí).

9. Vyhnat z Klimakempu všechny ženy, které používají antikoncepci – její metabolity se totiž dostávají do povrchových vod a negativně ovlivňují tamní faunu a v konečném důsledku i tu lidskou.

10. Jménem klimatické spravedlnosti vyvlastnit stádo ovcí, rituálně (rychlým podříznutím a vykrvením, aby co nejméně trpěly) je zbavit života a snížit tím budoucí emise skleníkových plynů (metan a CO2), posléze z rouna utkat oblečení, maso rozdat na dobročinné účely, z rohoviny uvařit bioklíh a z močového měchýře vyrobit biokondomy (a vyřešit tak body 8. a 9.)

11. Koukat si do huby – zevrubně si zkontrolovat chrup, jestli tam není „nadlimitní množství“ amalgámu. Aktuální Klimakemp si totiž bere na paškál vypouštění rtuti chvaletickou elektrárnou v množství cca 223 kg ročně, přitom na výrobu zubních výplní se jen v ČR spotřebuje ročně rtuti asi tři a půl tuny!

12. Pro příště zvážit možnost pořádat podobné „tábory bez vedoucích“ jednak opravdu bez vedoucích, za druhé třeba jen formou videokonference, protože jakákoli forma dopravy představuje zátěž pro životní prostředí.

13. Zkusit si pro příště vzít na paškál i jiné „veřejné nepřátele klimatu“, než jsou uhelné elektrárny – třeba velkozemědělce, kteří si dělají byznys na řepce a kukuřici, výrobce automobilů a hlavně letadel, kteří jsou odpovědní za daleko ‚šílenější ekostopy‘, a výrobce a provozovatele elektronického hardwaru i softwaru, a vlastně…

14. Používat ke komunikaci i zábavě jen velmi omezeně a nejlépe vůbec mobilní technologie a internet, protože a) výroba zařízení potřebných k jejich provozu je energeticky náročná a vyžaduje vzácné kovy, které se musejí těžit, b) sám jejich provoz je energeticky stále náročnější a servery zabezpečující hladký chod jsou rozmístěny po celém světě včetně Číny, Indie, Ruska, Austrálie či jižní Ameriky, kde jsou poháněny „zlou“ fosilní energií.

15. Nebát se a převzít osobní odpovědnost. Řádně vystudovat nějaký exaktní obor, poté vstoupit do politiky, na jakékoli úrovni. A zde v rámci pravidel demokratických mechanismů prosazovat svoje pohledy a názory v realizovatelné praxi.

A tady se podívejte na 8 věcí, které patří pod zem.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články
Zavřít reklamu