10 svatých Josefů, ke kterým se můžete v den jejich svátku pomodlit – G.cz
Vyhledávání

10 svatých Josefů, ke kterým se můžete v den jejich svátku pomodlit

Zdroj: wikipedia.com

19. března slaví svátek Josef a na zdraví si tak může připít zhruba čtvrt milionu nositelů tohoto jména v Česku. Jméno Josef je jedním z nejstarších křestních jmen vůbec, zmínky o něm najdeme už v nejstarších biblických příbězích a v hebrejštině znamená "Ať Hospodin přidá". Pochopitelně se proto jméno stalo populárním u církevních hodnostářů a mučedníků, kteří byli následně svatořečeni a dnes na ně můžete v rámci boje za tradiční křesťanské hodnoty vzpomenout modlitbou. Svatých Josefů je dost, takže si vybere každý.

Jan Palička
Jan Palička 19.3.2018, 08:39

1. Svatý Josef Nazaretský

Syn Jákoba z Judy by nebyl nikterak významným vyučeným tesařem, kdyby se nestal pěstounem Ježíše Krista. Dnes je patronem nejen tesařů a řemeslníků obecně, ale rovněž Filipín, Chorvatska, Jižní Korey (v té Severní je zakázán) a šťastné hodinky smrti. Z pochopitelných důvodů se k němu modlí též muži, kteří jako otcové vychovávají cizí dítě.

2. Svatý Josef Hymnographus

Mnich, který v devátém století zasvětil svůj život boji proti obrazoborectví a skončil v Konstantinopoli (dnešní Istanbul), kde založil klášter a věnoval se psaní oslavných písní neboli hymnusů (odtud jeho přídomek Hymnographus - pisatel hymnusů). Nakonec se stal představeným chrámu Hagia Sofia a těší se tak přízni jak římskokatolickým křesťanům, tak pravoslavných a ortodoxních. Modlívali se k němu různí bardi, minesengři a jiní potulní zpěváci, dnes by u něj inspiraci mohl čerpat například jeho jmenovec Josef Vojtek.

3. Svatý Josef z Arimatie

Rozpolcená osobnost, která zároveň byla členem židovské rady, která poslala Ježíše na smrt a Ježíšovým tajným učedníkem. Zajímavý je i díky tomu, ž to měl být on, kdo během ukřižování zachytil Ježíšovu krev do poháru, ze kterého Ježíš pil během poslední večeře a který následně vešel do dějin jako svatý grál. Je patronem pracovníků v pohřebnictví, patologů a balzamovačů, tudíž nemá o modlitební klientelu nouzi, protože stále někdo umírá.

4. Svatý Josef Kalasanský

Španělský kněz, který založil církevní řád piaristů (neplést s píáristy - pracovníky PR agentur, kteří na rozdíl od mnichů žijících v chudobě preferují generování co největšího zisku a tudíž spíše než pod patronát svatého Josefa Kalasanského spadají pod svatého Matouše, patrona kapitalismu). Na svatého Josefa ve výčtu toho, čeho by mohl být patronem, zbyly církevní školy, tudíž pokud jste absolventem některého z arcibiskupských gymnázií, nejspíše jste s ním již měli tu čest.

5. Svatý Josef z Leonessy

Kapucínský mnich, vlastním jménem Eugenio Desiderio, který žil v Itálii na přelomu 16. a 17. století a kterého během cest do Konstantinopole nechal mučit sultán Murad III. Když se světce sultán po třech dnech, po které visel zavěšen na hácích, které mu propichovaly ruce, zeptal, proč ještě nezemřel, odpověděl mu svatý Josef z Leonessy, že prý jeho pán Ježíš vytrpěl mnohem více, což na sultána očividně zapůsobilo a raději nechal mnicha deportovat zpět do Itálie, kde zemřel na rakovinu žaludku. Proslulý byl svou schopností se postit, když se blížil rok 1600, tedy výročí narození Krista, údajně nejedl a pil jen vodu po celý rok. Vyčleněn byl jako svatý patron pro přímluvu za trpělivost těch, kteří se postí nebo drží hladovku, tudíž je praktický i pro dnešní dietářky.

6. Svatý Josef Kupertinský

Člen řádu františkánů si zaslouží naši pozornost ze dvou důvodů. Údajně uměl levitovat, čímž se stal patronem pilotů a kosmonautů a zároveň se stal i ochráncem špatných studentů, kteří skládají zkoušky, což je poněkud početnější skupina uctívačů. Pro jeho schopnosti byl většinu života držen v izolaci inkvizicí, která se obávala, že si z něj lidé udělají mesiáše. Údajně to mělo být kvůli oné schopnosti se vznášet ve vzduchu, my si ale myslíme, že ono zlepšování prospěchu lajdáckých studentů bylo mnohem silnější zbraní, ať už to dělal jakkoliv.

7. Svatý Josef Cafasso

Italský farář, který patřil mezi významné sociální reformátory první poloviny devatenáctého století a významně se podílel na zlepšování podmínek ve věznicích a specializoval se na poskytování poslední zpovědi odsouzených před popravou. Ostatně i proto se stal patronem vězňů v cele smrti, například tedy i nepříliš známého českého vraha dětí a kanibala Josefa Kulíka, který byl za své činy oběšen v pankrácké věznici 7. února 1964.

8. Svatý Josef Maria Tomasi

Narodil se jako nejstarší syn Dona Giulia Tomasiho, vévody z Palmy a prince Lampedusy, a Rosalie Trainy, baronky z Falconeri a z Torretty. Navzdory tomu, že měl nárok na dědictví hraběcího titulu, jeho otec s ním měl jiné plány a poslal ho do kláštera ve víře, že mít mezi syny kněze přináší štěstí a veškerá nástupnická práva Josefa převedl na jeho mladšího bratra Ferdinanda. Zatímco Ferdinand se stal hrabětem a zemřel na tyfus, Josef se stal kardinálem a rok na to rovněž zemřel na tyfus. Svatořečen byl jako patron papežských zpovědníků, takže ho nejspíše nikdy potřebovat nebudete.

9. Svatý Josef Moscati

Zatímco většina klasických světců jsou různí kněží, mniši a mučedníci žijící kdysi v hlubokém středověku, Moscati byl lékařem žijícím na přelomu 19. a 20. století a jako takový se stal vůbec první světským doktorem, který kdy byl svatořečen. Do kláštera ho nevzali, ale on stejně držel celibát a vedle boha zasvětil svůj život vědě a stal se průkopníkem biochemie. Žil veskrze asketický život a stal se patronem osamělých starých mládenců.

10. Svatý Josef María Julián Mariano Escrivá de Balaguer y Albas

Držitel nejdelšího jména mezi svatými Josefy proslul hlavně jako zakladatel kontroverzní náboženské organizace Opus Dei (Dílo boží), která je považována za zákulisní sektu, která ovlivňuje vysoko postavené církevní hodnostáře a disponuje značným majetkem, který si měla nakrást přímo z vatikánské banky. Údajně měl být i jediným světcem, který za svého života podporoval Adolfa Hitlera. I svatořečení tohoto Josefa papežem Janem Pavlem II. v roce 2002 bylo kritizováno s tím, že polský papež je jen dalším z řady kněží na výplatních páskách Opus Dei a jako starý muž je již jen loutkou této záhadné organizace.

O svatém Patrikovi, který svůj svátek slaví dva dny před výše uvedenými Josefy, se můžete něco dozvědět zde.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články