fb pixel Zázrak, který zachránil tisíce lidí: Bernadette Soubirous objevila zázračný pramen v Lurdech – G.cz
Vyhledávání

Zázrak, který zachránil tisíce lidí: Bernadette Soubirous objevila zázračný pramen v Lurdech

Zdroj: Wikimedia Commons/José Luiz Bernardes Ribeiro,CC BY-SA/koláž Lifee

Celé to začalo u chudé francouzské dívky Bernadette Soubirous, které se zjevila Panna Marie a ukázala jí zázračný uzdravující pramen. Co se tehdy vlastně odehrálo? A co způsobilo, že vědci dodnes jen bezradně kroutí hlavou?

Martin Miko
Martin Miko 14.6.2024, 18:01

Dosud nevysvětlitelný zázrak

Zjevení Panny Marie se údajně odehrávala od 11. února do 16. července 1858, vždy pouze před Bernadette Soubirous, která kvůli svému chatrnému zdraví zemřela mladá a později byla prohlášena za svatou. Tento status získala i díky tomu, že v Lurdech došlo k mnoha nevysvětlitelným uzdravením, jež církev oficiálně uznala jako zázraky. Ale co se vlastně tehdy stalo?

Byl to den jako každý jiný. Bernadette spolu s dalšími dívkami sbírala dřevo. Psal se 11. únor 1858 a zima ještě zdaleka nekončila. V jednu chvíli se Bernadette ocitla sama na břehu řeky. Její kamarádky už přebrodily koryto a směřovaly domů. Náhle ji ovanul slabý vítr. Otočila se, ale nic neviděla. Po chvíli opět pocítila vánek a všimla si oslnivého světla ve výklenku skály Massabielle. Uprostřed stála mladá žena v bílých šatech a závoji s růžemi u nohou. Sepjala ruce k modlitbě a měla růženec. Bernadette byla ohromena. Ulevilo se jí, až když se pokřižovala. Začala se modlit, ale když jí žena pokynula, ať přistoupí blíže, raději utekla. Když doběhla své kamarádky, všechno jim vyprávěla.

I když po nich chtěla slib mlčenlivosti, taková událost se nemohla utajit. Matka Bernadette pokárala, ať si nevymýšlí hlouposti a vyhýbá se jeskyni. Po třech dnech si ale Bernadette od rodičů vyprosila svolení vrátit se na místo zjevení. Tentokrát vzala více kamarádek. Když se začala modlit k ženě, kterou nazývala „to“ nebo „tamto“, dostala se do transu. Její kůže vypadala průsvitně a zářivě. Blažený úsměv na její tváři nezmizel ani při padajícím kamení ze skály či zásahu přivolaného mlynáře, který měl co dělat, aby ji z výklenku dostal. Tím si Bernadette vysloužila absolutní zákaz návštěv.

Sotva byl Bernadette zakázán přístup k místu zjevení, objevil se někdo jiný, kdo ji tam stejně zavedl. Jednou to byla bohatá panička Milhetová, která měla podezření, že tajemnou ženou v bílém může být její známá z křesťanského spolku. Chtěla po Bernadette, aby předala zjevení papír, na který by napsala své jméno. Panna Maria, jak se o záhadné ženě už začalo mluvit, ale žádost odmítla a přikázala Bernadette, aby ji navštěvovala dalších patnáct dní.

A tak Bernadette pokračovala v návštěvách. Komisař Jacomet sice varoval, že by to mohlo vést k davovému šílenství, ale místní klérik ho rychle umlčel. Četníci byli bezmocní. Po několika dalších zjeveních, plných Bernadettiných vroucných modliteb a líbání země, přišlo deváté zjevení. Po dlouhém lezení po čtyřech Bernadette objevila malou kaluž v hlíně. Do večera se z toho stal potůček, který začal léčit nemocné. Každým dnem přibývalo více přihlížejících, až jejich počet dosáhl 13 000. Poslední zjevení se uskutečnilo 16. července 1858.

Bernadettiny zážitky ji přivedly do kláštera, kde se stala členkou řádu Milosrdných sester a přijala jméno Marie Bernarda. Za zdmi kláštera se naučila číst a psát. Zemřela však ve věku pouhých pětatřiceti let, trpěla astmatem, revmatismem a rakovinou. Jak to, že jí nepomohl zázračný pramen? A proč její tělo nevykazuje známky rozkladu?

Tyto otázky možná zůstanou navždy nezodpovězené. Stejně jako není vysvětleno, jak se díky prameni mělo uzdravit přes 7 000 lidí. Léčivá voda prý pomáhá na vše, včetně těch nejtěžších případů. Církev však potvrzuje zázračná vyléčení jen velmi opatrně. Do dnešního dne jich uznala pouhých sedm desítek. Vyplatí se tedy do Lurd vypravit?

Zdroje informací:

https://www.maria.cz/clanky/ze-by-se-maria-zjevovala-v-lurdech

Podobné články

Doporučujeme

Další články