fb pixel Zatčení vůdců odboje Bílá růže: Sourozenci Hans a Sophie Schollovi byli za svou protirežimní činnost zatčeni gestapem a popraveni – G.cz
Vyhledávání

Zatčení vůdců odboje Bílá růže: Sourozenci Hans a Sophie Schollovi byli za svou protirežimní činnost zatčeni gestapem a popraveni

Zdroj: Bundesarchiv, Bild 146II-744 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5420160

Psal se 18. únor roku 1943, když byli Hans Scholl a jeho sestra Sophie, vedoucí německé mládežnické skupiny Weisse Rose (Bílá růže), zatčeni gestapem za odpor proti nacistickému režimu.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 19.2.2023, 11:13

Bílá růže

Bílou růži tvořili vysokoškolští studenti (většinou medicíny), kteří vystupovali proti Adolfu Hitlerovi a jeho režimu. Zakladatel Hans Scholl byl bývalým členem Hitlerjugend, který se obrátil proti nacistické ideologii, jakmile se ukázaly její skutečné cíle.

Jako student mnichovské univerzity se v letech 1940 až 1941, v době probíhající druhé světové války, seznámil se dvěma římskokatolickými literáty, kteří přesměrovali jeho život. Scholl se od medicíny obrátil k náboženství, filozofii a umění, shromáždil kolem sebe stejně smýšlející přátele, kteří rovněž opovrhovali nacisty, a zrodila se Bílá růže.

Odpor k režimu

V létě 1942 Scholl s přítelem sestavil čtyři letáky, které odhalovaly a odsuzovaly nacistická a esesácká zvěrstva, včetně vyhlazování Židů a polské šlechty, a vyzývaly k odporu proti režimu. Literatura byla prošpikována citáty velkých spisovatelů a myslitelů, od Aristotela po Goetha, a vyzývala k obrodě německé univerzity. Byla zaměřena na vzdělanou elitu uvnitř Německa.

Rizika spojená s takovým podnikem byla obrovská. I životy průměrných civilistů byly sledovány, zda se neodchylují od absolutní loajality ke státu. Dokonce i náhodná kritická poznámka vůči Hitlerovi nebo nacistům mohla vést k zatčení gestapem, obávanou tajnou policií režimu.

Přesto studenti Bílé růže (původ názvu skupiny je nejistý; možná pochází z obrázku květiny na jejich letácích) riskovali vše, motivováni čistým idealismem, nejvyššími morálními a etickými zásadami a soucitem se svými židovskými sousedy a přáteli. Navzdory riziku Hansova sestra Sophie, studentka biologie na univerzitě, prosila o možnost podílet se na aktivitách Bílé růže, když se dozvěděla o bratrových tajných operacích.

Zatčení

Dne 18. února 1943 však nechali Hans a Sophie v hlavní univerzitní budově kufr naplněný výtisky dalšího letáku. V letáku se částečně uvádělo: „Nastal den zúčtování, zúčtování naší německé mládeže s nejodpornější tyranií, jakou kdy náš národ zažil. Jménem celého německého národa požadujeme od státu Adolfa Hitlera navrácení osobní svobody, nejcennějšího pokladu Němců, o který nás lstivě připravil.“

Dvojice byla spatřena školníkem, nahlášena gestapu a zatčena. Předáni Hitlerovu „lidovému soudu“, což byl v podstatě soud pro rychlé vyřízení disidentů, byli Schollovi spolu s dalším dopadeným členem Bílé růže. Všichni byli odsouzeni k trestu smrti. Byli sťati – tedy potrestáni trestem vyhrazeným pro „politické zrádce“ – 23. února, a to poté, co Hans Scholl prohlásil: „Ať žije svoboda!“.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články