fb pixel Zákaz příchutí motivoval víc než polovinu českých kuřáků k přechodu na tabákové alternativy. Mezi nimi vede nahřívaný tabák – G.cz
Vyhledávání

Zákaz příchutí motivoval víc než polovinu českých kuřáků k přechodu na tabákové alternativy. Mezi nimi vede nahřívaný tabák

Zdroj: shutterstock.com

Květnový zákaz prodeje mentolových cigaret proměnil zvyklosti Čechů v užívání tabáku. Čtyři z deseti kuřáků tvrdí, že jejich spotřebu nová pravidla ovlivnila, a to především ve prospěch nových tabákových alternativ. Ty se těší popularitě u poloviny mužské populace, a to především mezi vysokoškoláky s menší spotřebou zhruba pěti cigaret denně. Z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro British American Tobacco dále vyplynulo, že pouhá pětiprocentní menšina se na užívání tabáku rozhodla zanevřít úplně.

Redaktor
Redaktor 25.9.2020, 16:02

Názorové šetření prokázalo, že mentolové cigarety patřily v České republice mezi velmi populární ochucené tabákové výrobky. Pravidelně je užívala více než jedna třetina konzumentů, a dalších 10 % si už před přijetím evropské směrnice našlo vhodnou mentolovou alternativu.

Tzv. mentolky se těšily oblibě především mezi ženami, z nichž se k nim přihlásila bezmála polovina. Platí též, že zkušenost s mentolem klesá s postupujícím věkem. Zatímco 55 % kuřáků od 18 do 33 let užívá mentolové cigarety, ve věkové skupině mezi 50. a 65. rokem života jich je už necelých 30 %. Zákaz mentolu pak dopadl především na vysokoškolsky vzdělané uživatele, vyznačující se menší denní spotřebou cca 5 cigaret.

Téměř polovina kuřáků řeší nedostupnost mentolových cigaret přechodem na tabákové alternativy, na které se zákaz nevztahuje – 23 % z nich si zvolilo nahřívaný tabák, 21 % elektronickou cigaretu, a 2 % nikotinové sáčky. Přestat kouřit se rozhodla pouhá pětiprocentní menšina. Druhá, lehce převažující, polovina uživatelů mentolových cigaret přešla na klasické cigarety bez příchutě. Tabákové alternativy jsou možná překvapivě oblíbenější mezi muži. Celá jedna čtvrtina začala užívat nahřívaný tabák, a stejný počet si oblíbil elektronické cigarety. Oproti tomu 56 % žen přešlo na klasické cigarety. Elektronické cigarety častěji užívají kuřáci ve věku 30 až 50 let. Nejstarší kuřáci zůstali v sedmdesátiprocentní většině věrni tradičním cigaretám bez příchutě.

Určujícím faktorem pro volbu mezi tabákovými alternativy se zdá být průměrná denní spotřeba. Lehčí kuřáci se spotřebou tří cigaret denně preferují spíše elektronické cigarety, se stoupajícím počtem se čím dál častěji přelévají k zahřívanému tabáku. Silní kuřáci pak zůstávají věrni klasice – to potvrzuje
54 % z nich. Tabákové alternativy preferují především vysokoškoláci – mezi nimi je až 55 % uživatelů, kteří se touto cestou rozhodli řešit situaci po evropském zákazu. U středoškoláků i absolventů základních škol a učilišť podíl tabákových alternativ nepřesahuje padesátiprocentní hranici.

Průzkum se zabýval i nejnovějším trendem na poli tabákových alternativ – tzv. nikotinovými sáčky. Jasným lídrem v této kategorii jsou nikotinové sáčky LYFT, které v těchto týdnech mění jméno na globální značku VELO. Více než polovina respondentů udává, že o tomto produktu již slyšela, ale pouhých 17 % s ním má uživatelskou zkušenost. Větší podvědomí o nich mají ženy, ale paradoxně více zážitkových i pravidelných uživatelů bychom našli mezi muži. Obeznámeni s nimi jsou především respondenti do věku 30 let, přičemž po 50. roce života narůstá neznalost respondentů přes 50 %. Data nesměle naznačují, že nikotinové sáčky užívají spíše vysokoškoláci s tendencí k lehčí spotřebě. Tato čísla ovšem nezohledňují míru vyzkoušení ani opakovaného užívání.

Výzkumné šetření pro zadavatele British American Tobacco realizovala agentura Ipsos ve dnech 1. až 4. září 2020. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1100 respondentů z celé České republiky. Sběr dat proběhnul na základě strukturovaného dotazníkového šetření, které sestávalo z pěti uzavřených otázek.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články