fb pixel Udržitelnost se stává ústředním krédem čím dál více hráčů v potravinářství. Tesco teď oznamuje partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody – G.cz
Vyhledávání

Udržitelnost se stává ústředním krédem čím dál více hráčů v potravinářství. Tesco teď oznamuje partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody

Dnes je den, kdy Země překročila svou kapacitu. Alespoň pro letošek. Při příležitosti tzv. Earth Overshoot Day (volně přeloženo do češtiny jako Den překročení kapacity Země) řada organizací i obchodních společností připomíná světu, že život, na který jsme zvyklí rozhodně neplyne přirozeně a klade až moc důrazu na výdobytky konzumní společnosti. Na to se snaží upozorňovat i Světový fond na ochranu přírody (WWF), pod jehož patronátem se akce a projekty při příležitosti tohoto speciálního dne konají. A pro tento záměr se mu už dlouhodobě snaží získávat na svoji stranu i významné hráče z obchodního prostředí – pro letošek je to například velkoobchodní řetězec Tesco.

Redaktor
Redaktor 29.7.2021, 09:50

Dnem překročení kapacity Země je v roce 2021 29. červenec. V podstatě jde o symbolické vyjádření momentu za roční období, kdy lidstvo vyčerpalo veškeré přírodní zdroje, které je Země sama o sobě schopna v jednom ročním cyklu obnovit. Zjištění je to vcelku hrozivé – konzumní způsob života, na který jsme navyklí, totiž vyžaduje spotřebu v 1,7násobku možností přírodních zdrojů planety. MMF při této příležitosti všechny vyzývá k tomu, aby o svých návycích přemýšleli a přispěli tak ke společenské změně, která může být klíčem k zajištění naší společné a kvalitní budoucnosti.

Na naší ekologické stopě se mamutím způsobem podílí hlavně způsoby výroby, distribuce a samotné konzumace potravin. Ty jsou největším zdrojem emisí skleníkových plynů. 40 % ze všech vyrobených potravin je nadarmo vyplýtváno a nadále prohlubuje naše problémy s biologickým a gastro odpadem. Nesnězené Potraviny tvoří až 8 % globálních emisí skleníkových plynů. Potravinářský průmysl je přitom jedním z hlavních strůjců ztráty globální biodiverzity a likvidace přírodních stanovišť flory i fauny. 61,5 % takových stanovišť ve střední a východní Evropě ovlivňuje zemědělská výroba.

Minulostí jsou naštěstí doby, kdy hlavní hráči na trhu tyto otázky ignorovali. Dnes se naopak kladení důrazu na aspekty udržitelnosti a zodpovědnosti stává nedílnou součástí jejich firemních filozofií. MMF například při příležitosti letošního Earth Overshoot Day oznámil, že spojuje síly s obchodním řetězcem Tesco. Náplní společné snahy je především zvyšování povědomí o udržitelných stravovacích návycích za účelem zlepšení zdraví i zmírnění dopadu toho, jak konzumujeme, na životní prostředí.

"Náš potravinový systém spoléhá na přírodu, ale příroda má potíže." Dnes, v Den překročení kapacity Země, chceme zdůraznit skutečnost, že doslova spotřebováváme naši budoucnost – a potraviny, které vyrábíme a konzumujeme, jsou velkou součástí tohoto problému. Proto vítám partnerství WWF se společností Tesco, jedním z předních maloobchodních řetězců v České republice, Maďarsku a na Slovensku, protože podpoří přechod k udržitelným a zároveň dostupným možnostem každodenního nakupování v těchto zemích“, popisuje očekávání od spolupráce s Tescem Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu.

Matt Simister, generální ředitel Tesco pro Střední Evropu, hlavní myšlenku ještě dále rozvádí: „Jsem rád, že můžeme pracovat s odborností a zápalem, které WWF přináší. Sdílíme snahu snížit dopad produkce potravin na planetu a podporovat posun směrem k udržitelnější spotřebě a výrobě. Potraviny jsou základem našeho zdraví a zdraví naší planety a naši zákazníci od nás čekají pomocnou ruku. Naše partnerství s WWF se zaměří na zvyšování povědomí a podporu změn v celém dodavatelském řetězci z farmy na vidličku.“

Středobodem zájmu Tesca a WWF ve střední Evropě budou hlavně tři oblasti, které oba partneři pokládají za klíčové. Konkrétně jde o následující:

  • Zvyšování povědomí zaměstnanců Tesca o úloze, kterou mohou sami sehrát při snižování dopadů fungování společnosti na životní prostředí a přírodu;

  • Podpora zájmu zákazníků a zvyšování jejich povědomí o každodenním rozhodování o nákupu i spotřebě udržitelných potravinách;

  • Spolupráce s dodavateli a partnery za účelem zvyšování povědomí o osvědčených postupech udržitelné výroby a zajištění cenově dostupných možností pro nakupující.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články