fb pixel Thor Heyerdahl a expedice Ra: Norský etnolog doplul z Maroka na Barbados na lodi z papyru – G.cz
Vyhledávání

Thor Heyerdahl a expedice Ra: Norský etnolog doplul z Maroka na Barbados na lodi z papyru

Zdroj: Bjørn Fjørtoft - National Archives of Norway, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60960630

Dne 17. května roku 1970 vyplul norský etnolog Thor Heyerdahl s mezinárodní posádkou z Maroka přes Atlantický oceán na papyrusové plachetnici Ra II, vyrobené podle vzoru staroegyptských plachetnic. Heyerdahl se snažil dokázat svou teorii, že středomořské civilizace se v dávných dobách plavili do Ameriky a vyměňovali si kulturní aspekty s obyvateli Střední a Jižní Ameriky. Plavidlo Ra II překonalo více než 6 tisíc kilometrů oceánu na Barbados za 57 dní.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 17.5.2024, 18:08

Šíření kultur

Heyerdahl, který se narodil v roce 1914 v norském Larviku, původně studoval zoologii a geografii na univerzitě v Oslu. V roce 1936 odcestoval se svou ženou na Markézy, aby studoval flóru a faunu odlehlého tichomořského souostroví. Zaujala ho otázka, jak byla Polynésie osídlena. Tehdy převládal názor, že Polynésii osídlili dávní mořeplavci z jihovýchodní Asie. Protože však větry a proudy v Tichém oceánu obecně směřují z východu na západ, a protože v Polynésii byly nalezeny jihoamerické rostliny, například sladké brambory, vyslovil Heyerdahl domněnku, že někteří Polynésané mohli pocházet z Jižní Ameriky.

Aby tuto teorii prozkoumal, postavil z balsových klád z Ekvádoru kopii pravěkého jihoamerického voru. Heyerdahl s malou posádkou vyplul v dubnu 1947 z peruánského Callaa, překonal asi 8 000 kilometrů oceánu a po 101 dnech dorazil do Polynésie. Heyerdahl odvyprávěl příběh této epické cesty v knize Kon-Tiki a ve stejnojmenném dokumentárním filmu, který v roce 1952 získal Oscara za nejlepší dokumentární snímek.

Ra

Heyerdahl se později začal zajímat o možnost kulturního kontaktu mezi dávnými národy Afriky a Střední a Jižní Ameriky. Určité kulturní podobnosti, jako například společný význam stavby pyramid ve staroegyptské a mexické civilizaci, možná naznačovaly spojitost. Aby otestoval možnost starověkého transatlantického cestování, postavil Heyerdahl v roce 1969 s pomocí tradičních stavitelů lodí z Čadského jezera ve střední Africe 14 metrů dlouhou kopii staroegyptského papyrového plavidla.

Plavidlo postavené na úpatí pyramid a pojmenované po bohu slunce Ra bylo později převezeno do Safi v Maroku, odkud 24. května 1969 vyplulo do Karibiku. Konstrukční vady a další problémy způsobily v červenci zkázu plavidla, 900 kilometrů od cíle. Loď urazila vzdálenost přes 4 500 kilometrů.

Ra II

Heyerdahl se nenechal odradit a s pomocí indiánských stavitelů lodí Aymaro z jezera Titicaca v Bolívii zkonstruoval druhé papyrové plavidlo Ra II. Se sedmičlennou mezinárodní posádkou vyplulo plavidlo ze Safi 17. května roku 1970. Po 57 dnech plavby a více než 6 tisících kilometrech dorazila loď na Barbados. Příběh této plavby je zaznamenán v knize Expedice Ra a v dokumentárním filmu.

V roce 1977 vedl Heyerdahl expedici Tigris, při níž plul na plavidle z rákosu po řece Tigris v Iráku do Perského zálivu, přes Arabské moře do Pákistánu, a nakonec do Rudého moře. Cílem expedice bylo prokázat možnost, že mezi velkými kulturami Mezopotámie, údolí Indu a Egypta existoval kontakt přes moře. Heyerdahl později vedl výzkumné expedice na Velikonoční ostrov a archeologickou lokalitu Tucume v severním Peru. Reálným důsledkem zůstává skutečnost, že Heyerdahlovy myšlenky nebyly většinou antropologů hlavního proudu přijaty.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články