fb pixel Tomáš Garrigue Masaryk – G.cz
Vyhledávání

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný někdy jen jako T.G.M. či TGM (1850 - 1937) byl první československý prezident, významný státník, ale též filozof, sociolog a pedagog. 

Mládí a veřejný život

TGM se narodil do chudé rodiny. Otec, původem Slovák, byl kočí. Matka pracovala jako kuchařka. Masaryk vystudoval ve Strážnici, v Brně a poté ve Vídni. Během svého studijního pobytu v Lipsku se v roce 1877 seznámil se svou budoucí ženou, Američankou Charlottou Garrigue a o rok později se s ní v New Yorku oženil.  

Masaryk byl roku 1882 jmenován profesorem filosofie. Inicioval Ottův slovník naučný a proslul též kritikou pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského

Vstup do politiky

V roce 1890 vstoupil TGM do mladočeské strany a o rok později byl zvolen poslancem Říšské rady. Hájil zájmy slovanských národů a větší autonomii českých zemí. Pro spory se však po dvou letech mandátu vzdal. Začal se hlouběji zajímat dějinami a navázal na Františka Palackého. Masaryk se zabýval též sociálními otázkami, mj. podporoval všeobecné volební právo a osmihodinovou pracovní dobu.

Roku 1900 založil Českou stranu pokrokovou, za níž byl dvakrát zvolen říšským poslancem. Bohatě využíval svých styků a zkušeností, cestoval do Ruska i na západ Evropy a seznamoval zahraniční politiky s českými požadavky. V roce 1915 odcestoval s dcerou Olgou do Švýcarska, ale nemohl se do Rakouska-Uherska vrátit, neboť na něj byl vydán zatykač. V červnu v Ženevě poprvé veřejně vyhlásil požadavek samostatného československého státu. O rok později mu Milan Rastislav Štefánik připravil přijetí u francouzského premiéra, kde posléze vznikla Československá národní rada.

Vznik Československa a Prezident osvoboditel

V březnu 1918 se TGM vypravil do USA, aby se setkal s prezidentem Woodrowem Wilsonem. V Americe též psal, přednášel a agitoval zejména mezi krajany. Jeho kniha "Nová Evropa" přispěla k tomu, že americký prezident odmítl původní rakouské návrhy na federalizaci monarchie.

Revoluce v Praze a vznik Československa 28. října 1918 zastihla Masaryka ještě v Americe. Stejně tak se dozvěděl, že byl zvolen prvním prezidentem. Cestou domů tak navštívil již jako hlava nového státu Anglii, Francii, Itálii i české legionáře. V Praze byl triumfálně uvítán a ve volbách 1920 opět zvolen, stejně jako v letech 1927 a 1934.

TGM abdikoval ze zdravotních důvodů v roce 1935. Zemřel 14. září 1937 po zánětu plic. Státní pohřeb byl celonárodní událostí, trval více než devět hodin a velmi podrobně jej popsal ve své úvaze "Cesta devíti hodin" Karel Čapek

Masarykův odkaz

V roce 1930 byl u příležitosti jeho 80. narozenin přijat zvláštní zákon o zásluhách T. G. Masaryka. Po jeho odchodu z funkce jej parlament znovu ocenil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo. Celkem 17x byl navržen na Nobelovu cenu míru. Masarykovo jméno nese řád Tomáše Gariggua Masaryka, jedno z našich nejvyšších státních vyznamenání. Po TGM je pojmenována řada ulic a náměstí v České republice i v zahraničí.

TGM v kultuře

Postava Tomáše Garrigue Masaryka se objevila v několika filmech a seriálech, například:

Další články