fb pixel Letní čas – G.cz
Vyhledávání

Letní čas

Poprvé byl letní čas zaveden dne 14. dubna 1916 ve Švédsku. Poté se přidávaly další a další státy.

České země letní čas poprvé poznaly 30. dubna 1916, tehdy ještě byly součástí Rakouska-Uherska. Platil do 1. října téhož roku.

Znovu byl u nás letní čas nastolen v rámci úsporných opatření v období druhé světové války. Letní čas zrušila československá vláda v roce 1949.

Dalších 30 let to u nás fungovalo bez letního času. Až v roce 1979 byl v Československu zaveden každoroční letní čas. Od té doby se u nás čas mění pravidelně.

V roce 1996 přišlo nařízení EU, které prodlužovalo letní čas o celý měsíc, tj. do posledního říjnového víkendu. Trvá tak 7 měsíců.