fb pixel Leopold Hilsner – G.cz
Vyhledávání

Leopold Hilsner

Leopold Hilsner se narodil 10. července 1876 v Polné. Zemřel 9. ledna 1928 ve věku 51 let ve Vídni.

Hilsner byl rakouský občan židovského původu, který byl pravomocně odsouzen za vraždu devatenáctileté Anežky Hrůzové. Během procesu s ním začala tzv. hilsneriáda, během které sílily projevy antisemitismu.

Hilsner byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti. Před popravou jej zachránil císař František Josef I., který mu v roce 1901 absolutní trest prominul, místo toho si měl Hilsner odsedět doživotí. Ve vězení strávil 18 let, v březnu 1918 mu dal milost císař Karel I.