fb pixel Jan Amos Komenský – G.cz
Vyhledávání

Jan Amos Komenský

Učitel národů Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 v Moravském markrabství. Přesné místo jeho narození není známo. Za svou vlast a svůj domov vždy považoval Moravu. Zemřel 15. listopadu 1670 v nizozemském Amsterdamu.

Učitel národů

Komenský byl jedním z největších českých myslitelů, v 17. století dokonce jedním z největších filosofů Evropy.

Pocházel z církevně založené rodiny, jeho otec byl významným členem Jednoty bratrské. Roku 1608 začal chodit na latinské gymnázium v Přerově, po jejímž dokončení odcestoval studovat na německé univerzity do Herbornu a Heidelbergu. 

V roce 1614 se vrátil z Německa do Přerova a stal se rektorem latinské školy, navíc byl o dva roky později vysvěcen na kazatele. 

Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 se musel skrývat.  V roce 1622 mu na mor zemřela žena a obě děti. V té době začal psát spisy Hlubina bezpečnosti a Truchlivý. 

V roce 1624 se seznámil se svou druhou ženou Marií Dorotou Cyrilovou, se kterou měl čtyři děti. Roku 1628 byl nucen s novou rodinou uprchnout do Lešna v Polsku, kde e stal biskupem a po nějakém čase také rektorem gymnázia.

Labyrint světa a ráj srdce

Roku 1931 byla vydána kniha Labyrint světa a ráj srdce. Dále napsal například Českou a Velkou didaktiku. Jeho další díla bylaVšeobecná porada o nápravě věcí lidských, které sám považoval za jedno z nejdůležitějších, a Brána jazyků otevřená. Právě díky těmto publikacím se stal brzy v nekatolické Evropě velice uznávaným. Brzy na to začaly přicházet nabídky z různých evropských univerzit. Roku 1641 se vydal přednášet do Anglie. Cesta do Anglie odstartovala Komenské evropské turné, při kterém šířil své myšlenky a rozšiřoval si své obzory. 

Když se vrátil do Lešna, postihla jej další tragédie. Na vážnou nemoc zemřela i jeho druhá žena.

Později vytvořil učebnice Škola hrou a Svět v obrazech.

Důchod v Amsterdamu

Kvůli své kolaboraci se Švédy během napadení Polska musel Komenský z Lešna uprchnout do Amsterdamu, kde se dočkal důchodu.

Po čtrnácti letech spisovatelské činnosti v Amsterdamu Jan Amos Komenský 15. listopadu roku 1670 ve vysokém věku 78 let umírá v důsledku dlouhodobých zdravotních problémů a je pohřben v nedalekém Naardenu.