fb pixel Emanuel Moravec – G.cz
Vyhledávání

Emanuel Moravec

Český politik, legionář a kolaborant Emanuel Moravec se narodil 17. dubna 1893 v Praze. Dne 5. května 1945 spáchal v Praze sebevraždu.

Z vlastence a hrdiny se stal přes noc zrádcem. Emanuel Moravec je symbolem kolaborantství s nacistickým okupačním režimem. Bývalo mu přezdíváno český Quisling (podle Nora Vidkuna Quislinga, který patří mezi nejznámější kolaboranty).

Moravec byl mužem dvou tváří. Během první světové války odvedl lví díl práce u československých legií v Rusku. Po skončení války se zapojil do činnosti armády nově vzniklé republiky. Na začátku 30. let se stal profesorem dějin a strategie na Vysoké škole válečné v Praze.

Nejdříve podporoval boj proti Hitlerovi za každých okolností. Po vyhlášení Protektorátu však doznaly jeho názory velké proměny. Moravec začal aktivně spolupracovat s nacisty a dokonce získal křeslo v protektorátní vládě. Jako ministr školství a národní (později lidové) osvěty šířil myšlenky o nevyhnutelné spolupráci Čechů a nacistů.

Během pražského povstání spáchal Emanuel Moravec sebevraždu.