fb pixel Stovky milionů lidí žijí s postižením sluchu. Na pomoc jim vyrazily moderní technologie – G.cz
Vyhledávání

Stovky milionů lidí žijí s postižením sluchu. Na pomoc jim vyrazily moderní technologie

Zdroj: pexels.com

To číslo zní neuvěřitelně. Na světě žije podle údajů Světové zdravotnické organizace 466 milionů neslyšících nebo nedoslýchavých! 466 milionů lidí, kteří nikdy nebo s obtížemi slyšeli hlas svých rodičů či dětí. 466 milionů lidí, kteří se potýkají s většími či menšími životními potížemi. 466 milionů lidí, kterým nezbylo nic jiného, než se se svým postižením naučit žít…

Speciální projekt 20.6.2021, 07:30

Světová zdravotnická organizace vyčíslila celosvětové náklady na péči či podporu vzdělávání lidí se sluchovým postižením na 750 miliard amerických dolarů. Jenže většina lidí s nemocným sluchem žije v zemích s nízkými a středními příjmy, logicky je zde proto menší podpora zdravotnictví, vzdělávání a dalších služeb, které jsou potřeba k co nejplnohodnotnějšímu životu.

A ještě konkrétněji – pro představu například v Číně žije více než 27,8 milionu lidí s postižením sluchu, to je bezmála 2 % celé populace. Vada sluchu je tak jedno z nejčastějších postiženích v zemi, ve které žije celkově 1,44 miliardy obyvatel. Ročně se zde narodí přibližně 20 000 dětí s určitým stupněm vrozené hluchoty. A jaké jsou jejich vyhlídky? Potíže ve škole, v zaměstnání, při nákupech, využívání veřejných služeb, a tak dále.

Učení, zábava i pomoc

Čínská společnost E-times Digital Technology se rozhodla, že zpřístupní online učení a zábavu a umožní snadnou komunikaci v každodenních situacích. Služba HUAWEI CLOUD AI, vyvinula aplikaci Trouble-free Hearing, která umí využít technologie k rozpoznávání a syntézy řeči, a to k přesnému převodu řeči na text a naopak.

Tím však péče odborníků z E-times Digital Technology o lidi s postižením sluchu neskončila. Založili zde totiž online centrum znakového jazyka. Díky tomu lze využít znakové tlumočení prostřednictvím videokonference. Dobrovolníci díky tomu mohou pomáhat v situacích, kdy je komunikace zcela zásadní - třeba u lékaře, při právní konzultaci a jiných zásadních chvílích.

Nový partner pro život

Loni koncem roku využívalo aplikaci Trouble-free Hearing jako specializovaného digitálního tlumočníka přes 15 000 lidí. „Jsme rádi, že tuto aplikaci používá tolik lidí. Myslím si, že rozvoj informačních a komunikačních technologií spočívá v tom, aby každý mohl využívat výhod digitálního světa. Náš cíl je velmi ambiciózní, takže začínáme v malém a postupujeme krok za krokem,“ říká inženýr vývoje řešení společnosti Huawei Wang Yifan.

Pro některé s postižením sluchu se aplikace Trouble-free Hearing stala novým partnerem pro život, například díky tomu, že využívá technologii rozpoznávání řeči HUAWEI CLOUD v reálném čase a je tak možné vytvářet titulky k videím přehrávaným na mobilních telefonech.

„Naše online centrum znakového jazyka shromažďuje zdroje ve znakovém jazyce a pomáhá neslyšícím získat přístup k potřebným službám, jako jsou titulky v reálném čase pro podcasty a videa. Plánujeme rozšířit naše partnerství, aby se každý mohl bez problémů dostat k informacím, které potřebuje,“ popisuje Zhang Jianzong, zástupce ředitele a vedoucí technologického oddělení E-times Digital Technology.

Podobné články

Doporučujeme

Další články