fb pixel Spisovatel Voltaire strávil polovinu dospělého života v exilu: Do Paříže se vrátil po 28 letech – G.cz
Vyhledávání

Spisovatel Voltaire strávil polovinu dospělého života v exilu: Do Paříže se vrátil po 28 letech

Zdroj: Engraving by P. Baquoy, from a painting by Monsiau - [1] (in context [2])., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=430043

11. února roku 1778 navštívilo Voltaira po jeho návratu do Paříže asi 300 lidí. Voltaire, francouzský osvícenský filosof, básník a spisovatel, se vrátil do Paříže po 28 letech v exilu.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 11.2.2023, 14:05

Voltaire

Voltaire se narodil v roce 1694 v Paříži jako Francois-Marie Arouet do středostavovské rodiny. V mládí začal studovat práva, ale studia zanechal a stal se spisovatelem a dramatikem. Proslavil se svými klasickými tragédiemi, ale psal rovněž poezii.

V roce 1717 byl zatčen za svou satirickou báseň La Henriade, která útočila na tehdejší poměry politiky a náboženství. Voltaire za trest strávil téměř rok v nechvalně proslulé Bastile. Ani pobyt ve vězení však nedokázal eliminovat jeho satirická díla.

Z Paříže a zase zpět

V roce 1726 ho nesouhlas francouzské vlády s jeho dílem přiměl k útěku do Anglie. Po několika letech se však vrátil a pokračoval v psaní her. V roce 1734 ve svých Filosofických listech kritizoval zavedená náboženství a politické instituce a byl opět nucen uprchnout z Paříže.

Uchýlil se do oblasti Champagne, kde žil se svou milenkou a mecenáškou madame du Chételet. V roce 1750 se na pozvání pruského krále Fridricha II. přestěhoval do Berlína a později se usadil ve Švýcarsku, kde napsal své nejznámější dílo Candide, čili Optimismus.

Návrat domů

10. února roku 1778 se po 28 letech v exilu vrátil do Paříže, kde ho následující den přivítaly stovky intelektuálů. Voltaire se do Paříže vrátil, aby dohlédl na uvedení své hry Iréne. Jeho příjezd se však stal prvořadou událostí města, když ho přivítal aplaudující dav.

30. března byl zase přijat oslavným skandováním na půdě Akademie. 30. května téhož roku pokojně a bezbolestně skonal v Paříži ve věku 83 let. Jeho ostatky byly pohřbeny na půdě opatství Scellières, odkud byly během francouzské revoluce v roce 1791 přeneseny do Pantheonu.

Zdroj: History, wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články