fb pixel Roswellský incident: Šlo o mimozemský letoun diskovitého tvaru, nebo meteorologický balón z přísně tajného projektu Morgul? – G.cz
Vyhledávání

Roswellský incident: Šlo o mimozemský letoun diskovitého tvaru, nebo meteorologický balón z přísně tajného projektu Morgul?

Zdroj: Courtesy, Fort Worth Star-Telegram Photograph Collection, Special Collections, The University of Texas at Arlington Library, Arlington, Texas. https://library.uta.edu/roswell/images, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104598066

Dnes je to přesně 75 let ode dne, kdy se americké město Roswell stalo městem tajemství a záhady neidentifikovaného létajícího předmětu. Lidstvo nedokáže žít v čiré nevědomosti, neustále touží po poznávání nepoznaného a učení se nenaučeného. Proto když se 2. července roku 1947 u města Roswell zřítil na jeden z tamějších rančů „neidentifikovaný létající předmět“, vypukla světová senzace. Roswellský incident je jedním z nejslavnějších případů o potenciální existenci mimozemské civilizace, s případem je spojeno i světoznámé video s pitvou mimozemšťana. Zároveň je však zřejmé, že většina z četných hypotéz působí s odstupem času úsměvně.

Jan Fiedler
Jan Fiedler Aktualizováno 29.6.2022, 09:45

Mimozemský život

UFO je světovým fenoménem již několik desítek let. Ať už se jedná o neidentifikované létající předměty, mimozemské civilizace, havarující kosmické lodě nebo pyramidy jako dědictví dávné vyspělé rasy. Část lidstva má jakousi chorobnou potřebu ze všeho možného i nemožného dělat záhadu, spekulaci či konspiraci. Létající talíř? Ne, byl to jen letící dravec. Často s tím souvisí i touha po mediální senzaci a pozornosti. Druhým rozměrem je potřeba si neustále vysvětlovat záhady a „nevysvětlitelné“ úkazy. V Orwellově antiutopickém románu 1984 je sice nevědomost síla, v reálném světě je však nevědomost spíše největší „drogou“ lidstva. Lidstvo neumí nebo nechce nevědět/neznát/neumět a snaží se neustále, skoro až závisle, učit a poznávat. To nám dokazuje nejen evoluce, ale i vědecký a technologický pokrok z posledních dekád. A pokud se najde něco, co si lidstvo delší dobu neumí vysvětlit, přichází prostor pro záhady, zázraky, UFO, čáry a kouzla.

Naprostá většina všech incidentů a případů, kdy se někde mělo údajně objevit UFO nebo přímo mimozemšťané, skončila fiaskem a naprosto banálním rozřešením. Jsou ovšem i případy, kdy nad všemi detaily dané události zůstává rozum stát a ani vědecká komunita se nemůže shodnout na jasném objasnění situace. Přeci jen je pravdou, že mimozemský život v žádném případě nelze vyloučit, záleží však na tom, v jaké formě a podobě si mimozemský život představujeme a jaká je reálná šance na vzájemném střetnutí se v gigantickém vesmíru.

Máme zde dva největší názorové proudy. První tvrdí, že život na zemi je minoritou, né-li přímo omylem, chybou nebo naprosto ojedinělým úkazem, který se vymyká běžným pravidlům vesmírného světa. Druhý názorový proud zastává stanovisko, jež se opírá o velikost vesmíru. Vesmír je dle tohoto názoru při své velikosti tak rozměrný a „veleobrovský“, že prakticky neexistuje reálná šance na to, aby byl lidský život ve vesmíru životem jediným. Dokonce i „největší“ světové mozky, včetně například Stephena Hawkinga, zaujímaly či zaujímají poměrně optimistický postoj směrem k mimozemskému životu.

Druhou otázkou ovšem je, co si kdo pod pojmem život vlastně může představit. Standardní představou „mimozemšťana“ je mnohdy šedozelený tvor s velikou a protáhlou mozkovnou, která symbolizuje vyspělost a inteligenci. Definici mimozemšťana však splňuje i jakýkoliv živý organismus žijící mimo Zemi. Lidé tedy mnohdy pasou spíše vyloženě po „vyspělých mimozemských civilizacích“ než po mimozemském životě jako takovém.

Roswellský incident

Jedním z těch slavnějších případů, kdy se nikdy nepodařily detaily dané události pořádně vysvětlit, je i Roswellský incident. Každý ať si sám za sebe zhodnotí, zdali se v tomto případě skloubila všechna ta touha po mediální pozornosti a lidská fantazie, nebo se opravdu jednalo o nevysvětlitelné záhady.

Roswellský incident se odehrál v podvečer 2. července roku 1947. Nutno podotknout, že v poválečném období se nejen ve Spojených státech amerických stalo pozorování UFO jakýmsi trendem. I v roce 1947 bylo na obloze pozorováno četné množství záhadných létajících předmětů. Lze tedy říci, že celý svět čekal na jiskru, která by zažehla knot pochybností a způsobila výbuch celosvětové senzace.

V onen podvečer 2. července byl pozorován létající objekt diskovitého tvaru, jenž letěl poblíž Roswellu směrem na severozápad. Druhý den ráno našel 127 kilometrů odtud jeden z místních rančerů William Brazel na své farmě rozptýlené trosky. Na situaci upozornil místního šerifa Wilcoxe, který se spojil s majorem Marcelem z letecké základny pozemních sil ve městě Roswell. Farmář Brazel byl posléze na několik dní vzat do vazby, kde mu bylo sděleno, aby s ohledem na bezpečnost státu o incidentu s nikým nemluvil.

Trosky na ranči poté prozkoumala 509. bombardovací skupina, která údajně nalezla i celé diskovité letadlo a mimozemská těla. Veškeré důkazní materiály byly odvezeny na vojenskou základnu v Roswellu a posléze na leteckou základnu Wright-Patterson. 8. července 1947 informovala letecká základna Roswell veřejnost touto zprávou: „Letiště pozemních sil v Roswellu s potěšením oznamuje, že ve spolupráci s místním rančerem a šerifovým úřadem v Chaves County získalo jistý disk.“ Ten stejný den byla vydána ještě dodatečná opravná zpráva, jež upozornila na to, že se nejednalo o létající talíř, ale o trosky meteorologického balónu z přísně tajného projektu Morgul. Tyto balóny měly za pomoci zvukových vln detekovat případné testy sovětských atomových zbraní.

Spekulace

Kolem případu se pochopitelně objevilo kvantum hypotéz. Trosky měly údajně obsahovat záhadné hieroglyfy na tenké fólii, která byla extrémně flexibilní a nezničitelná. Vlastně to byla taková UFO klasika – létající talíř, těla mimozemšťanů, nezničitelný materiál. Dle oficiální zprávy US Air Force z roku 1995 mělo pravděpodobně jít o zkušební balón se zkušebními figurínami.

K případu se postupem času pochopitelně začal vyjadřovat „kdekdo“, pokaždé s převratným zjištěním nebo definitivním vysvětlením. V sedmdesátých letech například uvedl jaderný fyzik Stanton Friedman, že trosky z roswellského incidentu nebyly z našeho světa a že mu bylo vládou přikázáno mlčet. Případ měl všechno, co bylo k oné mezinárodní senzaci potřeba. Některé hypotézy však s odstupem času působí poměrně úsměvně. Na čem se však shodují téměř všichni, je skutečnost, že tehdy v Roswellu došlo k jednoznačnému a rozsáhlému utajení a utajování „něčeho“. Zdali se jednalo o důkaz o mimozemské civilizaci, nebo o tajný vojenský projekt je otázkou, nicméně předložená vysvětlení ze strany tamějších armádních složek nebyla přesvědčivá. Roswellský incident je tak již od počátku zahalen tajemstvím a nevědomostí, která poskytuje prostor dalším a novým konspiracím.

Podobné články

Doporučujeme

Další články