fb pixel Přikrývka ze solárních panelů pomáhá růst kustovnici a nabízí čistou energii – G.cz
Vyhledávání

Přikrývka ze solárních panelů pomáhá růst kustovnici a nabízí čistou energii

Zdroj: Pixabay

Před třemi lety zveřejnila OSN zprávu, v níž apelovala na vlády, soukromé společnosti, spotřebitele i jednotlivce. Apel spočíval v tom, že změna klimatu je nepopiratelná, klimatická akce nezastavitelná a emise skleníkových plynů sebevražedné…

Speciální projekt 20.5.2021, 13:00

I když Pařížská dohoda stanovila cíl udržet nárůst průměrné globální teploty maximálně o 1,5 °C, podle studie OSN představují v dohodě zformulované závazky pouze třetinu změn, které je potřeba udělat!

Zpráva navíc připomněla, že byť jsou za klimatickou krizi nejvíce zodpovědné nejbohatší státy, její dopady nejcitelněji pociťují nejchudší země, nejzranitelnější lidé a komunity.

Nejdřív vojtěška, po ní kustovnice

Na podzim roku 2018 poukázal Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu také na to, že by omezení globálního oteplování mělo nejen jasné přínosy pro lidi a přírodní ekosystémy, ale také by vyústilo v udržitelnější a spravedlivější společnost. K takovému omezení je třeba dosáhnout rychlých a dalekosáhlých změn v oblasti půdy, energetiky, průmyslu a měst.

Slyšeli jste o vojtěšce? Právě tato plodina zanechává po sklizni v půdě vysoký podíl organické hmoty a zlepšuje její úrodnost. Proto už v roce 2014 začala energetická společnost Baofeng v převážně pouštním terénu v okolí Pin-che v autonomní oblasti Ning-sia vojtěšku pěstovat. Protože právě úrodností břehy Žluté řeky v oblasti Ning-sia zrovna nevynikají...

Později zde začali pěstovat kustovnici čínskou (goji). Ta zde má tradici, pěstuje se tady více než jedno milénium. Má spoustu možností využití – doplňky stravy, tonika, čaje. Plody se konzumují jako ovoce, mladé výhonky jsou užívány jako zelenina, ze semen se vyrábí olej, kořeny pomáhají snížit teplotu...

Sklízí se rostliny i energie

Na pomoc přispěchal společnosti Baofeng technologický gigant Huawei, jehož chytré řešení fotovoltaických panelů umožňuje na stejném území sklízet nejen kustovnici, ale i solární energii.

Nad keříky kustovnice totiž Huawei rozprostřel „přikrývku“ ze solárních panelů, které se dovedou otáčet za sluncem, a farmaření je tak účinnější.

„Pěstování goji a inteligentní fotovoltaická technologie se propojily v dokonalou harmonii. To představuje nový model smíšeného využití půdy zahrnující dvě vzájemně se doplňující odvětví: zemědělství a fotovoltaiku,“ popisuje postup společnost Huawei.

Výsledky řečí čísel:

  • Množství sesbírané energie je o 20 % vyšší než u klasických fotovoltaických řešení
  • Odpaří se o 30–40 % méně vody z půdy
  • O 85 % se zvyšuje pokrytí místní půdy vegetací, což příznivě působí na místní klima

Podobné články

Doporučujeme

Další články